Upisi na preddiplomske studije

Dokumenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/images/dokumenti/Odluke/ERF-Odluka-VjerodostojnostDiploma2014.pdf)Odluka o naknadi za provjeru vjerodostojnosti diploma ERF-a (travanj 2014.)
Pristupiti ovom URL-u (/images/dokumenti/Odluke/ERF-Odluka-VolonterskiRad.pdf)Odluka o pravu upisa kolegija Volonterski rad (svibanj 2013.)
Pristupiti ovom URL-u (/images/dokumenti/Odluke/ERF-Odluka-VolonterskiRadI-IV.pdf)Odluka o pravu upisa kolegija Volonterski rad I-IV (svibanj 2013.)
Pristupiti ovom URL-u (/images/dokumenti/Odluke/ERF-Odluka-IzborMentoraIzradaDiplomskogRada.pdf)Odluka o izboru mentora za izradu diplomskog rada (ožujak 2010.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_Odluka_Neplacanje_Potvrda_Studenti_2016.pdf)Odluka o neplaćanju potvrda koje se ispisuju iz sustava ISVU (srpanj 2016.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_Odluka_Dodatno_obrzovanje_kvalifikacija_izvan_RH.pdf)Odluka o dodatnom obrazovanju za osobe koje su stekle kvalifikacije izvan RH
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Zahtjev_Akademski_Naziv.doc)Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Odluka_Medjuknjiznicna_posudba_2018.pdf)Odluka ERF-a o međuknjižničnoj posudbi (travanj 2018.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_visina_naknade_izbor_znanstveno_zvanje_2012.pdf)Odluka o visini naknade za izbor u znanstvena zvanja (2012.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/AZVO_Upute_Izvjestaj_napredovanje_znanstvena_zvanja_lipanj_2020.pdf)Upute za pisanje Izvještaja o napredovanju u znanstvena zvanja (lipanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/AZVO_Upute_Izvjestaj_napredovanje_znanstvena_zvanja_2020.pdf)Upute za pisanje Izvještaja o napredovanju u znanstvena zvanja (siječanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/Obrazac_1_izbor_u_znanstveno_zvanje_VISAK_RADOVA_2020.docx)Obrazac za izbor u znanstveno zvanje - višak radova
Pristupiti ovom URL-u (/docs/Obrazac_2_izbor_u_znanstveno_zvanje_BEZ_VISKA_RADOVA_2020.docx)Obrazac za izbor u znanstveno zvanje - bez viška radova
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Odluka_Participacija_troskovi_studija_2019-20_2021-22.pdf)Odluka o participaciji u troškovima studija u ak. god. 2019./20. - 2021./22.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_sanitarni_pregled_studenti_2017.pdf)Odluka o sanitarnom pregledu za studente ERF-a (studeni 2017.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_povjerenik_za_zastitu_na_radu_2019.pdf)Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu na radu (studeni 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_pokretanje_izrade_procjene_rizika_na_radu_2019.pdf)Odluka o pokretanju izrade Procjene rizika na radu (studeni 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_povjerenik_za_otpad_zamjenik_povjerenika_2019.pdf)Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad (2019)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/financije/ERF_odluka_procedura_blagajnickog_poslovanja_2019.pdf)Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja ERF-a (prosinac 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_plan_klasifikacijskih_i_brojcanih_oznaka_akata_2020.pdf)Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2020.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_o_naknadama_2020.pdf)Odluka o naknadama ERF-a (svibanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_o_naknadama_produljenje_poslijediplomskog_specijalistickog_studija.pdf)Odluka o naknadama za produljenje roka završetka specijalističkog studija
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_visina_troskova_upisa_2020-21.pdf)Odluka o visini troškova upisnog materijala u ak. god. 2020./21.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_predmet_praksa_2019-20.pdf)Odluka o evidentiranju izvršenih obveza za predmet Praksa u ak. god. 2019./20.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/upisi/ERFUNIZG_odluka_upisi_redoviti_visa_godina_studija_2020-21.pdf)Odluka o upisima u višu godinu studija u ak. god. 2020./21. (rujan 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_o_naknadama_produljenje_poslijediplomskog_doktorskog_studija_2020.pdf)Odluka o naknadama za produljenje završetka dosktorskog studija (rujan 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_nastava_zimski_semestar_2020-21.pdf)Odluka o održavanju nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./21.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_o_sluzbenim_putovanjima_2018.pdf)Odluka o službenim putovanjima (ožujak 2018.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_aneks_II_odluke_o_sluzbenim_putovanjima_2019.pdf)Aneks II. odluke o službenim putovanjima (ožujak 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_o_sluzbenim_putovanjima_2020.pdf)Odluka o službenim putovanjima (siječanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Putni_nalog_2018_ZAHTJEV.dotx)Zahtjev za izdavanje putnog naloga
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Putni_nalog_2018_IZVJESCE.dotx)Izvješće o obavljenom službenom putovanju
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_polica_osiguranja_studenti_2020-21.pdf)Polica osiguranja studenta od nesretnog slučaja za ak. god. 2020/2021.

Propisi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Strateški plan razvoja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2014.-2018. (prosinac 2013.)

Strateški plan razvoja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 2019.-2023. (8. srpnja 2019.)

Akcijski plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od 2014. do 2015. (ožujak 2014.)

Akcijski plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2017. (lipanj 2015.)

Akcijski plan za ostvarivanje strateških ciljeva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od srpnja 2020. do srpnja 2021. (srpanj 2020.)

Teme istraživanja od 2019. do 2023. godine - Prilog uz Strateški plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od srpnja 2020. do srpnja 2021. (srpanj 2020.)

Politika kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2013./2014. (25.11.2013.)

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2014./2015.

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Rehabilitacija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Logopedija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Inkluzivna edukacija i rehabilitacija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Rehabilitacija, sofrologija, kreativna terapija i art/ekspresivna terapija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Rehabilitacija osoba oštećena vida (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Logopedija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.)

Pravilnik o radu Centra za rehabilitaciju (19.03.2007.)

Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno obrazovanje (01.06.2009.)

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (25.03.2013.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete (30.11.2015.)

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (pročišćeni tekst) (srpanj 2020.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (srpanj 2020.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (studeni 2019.)

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (travanj 2015.)

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju "Prevencijska znanost i studij invaliditeta" (24.10.2011.)

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju "Poremećaji jezika, govora i slušanja" (26.6.2017.)

Pravilnik o poslijediplomskom specijalističkom studiju "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji" (05.03.2012.)

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva (28.01.2013.)

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva (28.04.2008.)

Poseban popis gradiva ERF-a s rokovima čuvanja (28.05.2008.)

Katalog informacija ERF-a

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (prosinac 2014.)

Protokol za prijavu, ugovaranje, vođenje i praćenje projekata ERF-a (ažuriran 2017.)

Statut Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (srpanj 2015.)

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (prosinac 2015.)

Pravilnik o radu ERF-a (prosinac 2015.)

Izmjene Pravilnika o radu ERF-a (svibanj 2017.)

Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (lipanj 2016.)
Prestaje važiti 30. rujna 2020. godine.

Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (srpanj 2020.)
Stupa na snagu 30. rujna 2020. godine.

Protokol o statusu vježbaonice kao nastavne baze ERF-a (listopad 2016.)

Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (listopad 2017.)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (9. srpnja 2018.)

Odluka ERF-a o rasporedu i evidenciji radnog vremena (studeni 2018.)

Statut Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2018.)

Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prosinac 2018.)

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja ERF-a

Obrazac preporuke dekanu za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja ERF-a

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (27. prosinac 2018.)

Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (27. prosinac 2018.)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave (2019.)

Pravilnik o radu knjižnice ERF-a (studeni 2019.)

Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika ERF-a (siječanj 2020.)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe ERF-a (siječanj 2020.)

Pravilnik o zaštiti na radu ERF-a (siječanj 2020.)

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (lipanj 2020.)