Upisi na preddiplomske studije

Potkategorije

  • Kabinet za tjelesni odgoj i rekreaciju
    

    Kabinet za tjelesni odgoj i rekreaciju realizira nastavni plan i program predmeta tjelesna i zdravstvena kultura. Organizira sudjelovanje studenata na sportskim natjecanjima Sveučilišta, te odlazak na sportska natjecanja i tribine o zdravlju.

    Surađuje sa nadležnim liječnikom za studente, te ugovara sistematske preglede studenata. Organizira i provodi program sportsko-rekreativnih aktivnosti djelatnika Fakulteta.