Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji su:

 • završili diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 • završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti;
 • imaju prosjek ocjena vrlo dobar;
 • aktivno se služe engleskim jezikom u govoru i pismu (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje seminarskih i znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Uz prijavu priložiti:

 • popunjeni obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
 • životopis (Europass format),
 • preslika diplome (original na uvid),
 • ovjereni prijepis ocjena (svi koji su završili studij prema bolonjskom procesu dovoljna je kopija Supplementa diplome),
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisana izjava o plaćanju školarine – u sklopu obrasca (zaokružiti),
 • preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika (potrebno navesti kontakt),
 • preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna na IBAN Fakulteta:
  HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak – doktorski studij PZiSI 2021
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA.

Razredbeni postupak:

 • Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.
 • Druga razina odabira: razgovor.

Broj upisnih mjesta: 20 (10 na modul Prevencijska znanost i 10 na modul Invaliditeta)

Visina školarine: 12.500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 6 mjeseci od objave Natječaja tj. do 27. rujna 2021. Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb
Naznaka: Prijava za poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta.

Upiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/245 7558

Rezultati Natječaja

Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022. – modul Prevencijska znanost

Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022. – modul Studij invaliditeta