Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

O studiju

Nositelj doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija:

 • Odsjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenja sluha

Znanstveno područje i polje u kojem se izvodi

Područje: društvene znanosti
Polje: logopedija

Datum dopusnice: 10. veljače 2017.

Akademski stupanj: doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr.sc.)

Broj studenata po generaciji: od 8 do 12

U nastavku su dostupni poučni videozapisi koje su pripremile studentice doktorskog studija:

Obrada prefiksalno izvedenih riječi kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem

Pripremila: Lucija Milić, mag. logoped.

Razumijevanje pročitanog - obrada anaforičkih odnosa u djece s jezičnim poremećajem

Pripremila: Antonija Blaži Ostojić, mag. logoped.

Prediktori receptivnog jezika kod djece s kohlearnim implantatom

Pripremila: Ivana Šimić, mag. logoped.

Varijabilnost ranog jezičnog razvoja s obzirom na biološke i okolinske čimbenike

Pripremila: Lidija Šmit Brleković, mag. logoped.

Međuodnos komunikacijskih funkcija, jezičnog unosa majke i jezičnog razvoja

Pripremila: Monika Rosandić Grgić, mag. logoped.

Odnos komunikacijskih sposobnosti i ranih ekspresivnih jezičnih sposobnosti u djece s poremećajem iz spektra autizma

Pripremila: Klara Popčević, mag. logoped.

Ustroj studija

Jezik studija: Program studija izvodi se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Trajanje studija: doktorski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Student treba završiti studij u roku od osam (8) godina.

ECTS bodovi: Ukupan broj ECTS bodova koje doktorand treba skupiti do završetka studija je 180. Jedan bod obračunava se kao radno opterećenje od 25 sati.

Program studija:

Program studija određen je trima glavnim aktivnostima:

 1. nastavnim aktivnostima (obvezni i izborni kolegiji),
 2. obveznim izvannastavnim te
 3. izbornim izvannastavnim aktivnostima.

Nastava je definirana obveznim modulom s ukupno 8 obveznih kolegija usmjerenih stjecanju osnovnih znanja i vještina potrebnih za samostalni znanstveno-istraživački rad i studiju literature, a koji nude i informacije o novim znanstvenim spoznajama iz svih grana logopedije.

Osim obveznih predmeta nastavu čini i 16 izbornih predmeta podijeljenih u tri izborna modula:

 1. Jezični i komunikacijski poremećaji i specifične teškoće učenja;
 2. Poremećaji glasa, govora i gutanja;
 3. Oštećenja sluha.

Obvezne izvannastavne aktivnosti usmjerene su izravno prema izradi doktorskog rada, a doktorand ih provodi od prvog semestra putem izlaganja iz područja buduće doktorske radnje i to na teorijskoj i metodološkoj razini, izrade i javne obrane teme rada, objavljivanja znanstvenog rada i samostalne provedbe doktorskog istraživanja.

Izborne izvannastavne aktivnosti predstavlja niz formaliziranih aktivnosti kojima se kod doktoranada potiče razvoj istraživačkog i metakognitivnog učenja, kritički pristup novim informacijama, rad u timu, jačanje komunikacijskih vještina i niz drugih akademskih generičkih vještina.

U odnosu na godine studija, ustroj je takav da prvu godinu definiraju obvezni kolegiji koje doktorand mora odslušati i položiti te obvezne izvannastavne aktivnosti koje završavaju predajom teme i predlaganjem mentora.

U drugoj godini studija doktorand odabire jedan od tri ponuđena izborna modula. Uz pohađanje nastave i polaganje ispita kolegija izbornog modula, doktorand tijekom druge godine studija javno brani temu doktorskog rada te započinje s izradom istog.

Treća godina studija obilježena je samostalnim istraživačkim radom i izradom doktorskog rada.

Struktura ECTS bodova u modulima obveznih i izbornih predmeta formirana je na način da sveukupna nastava u okviru kolegija s predavanjima iznosi 37 ECTS bodova (20% ukupnih nastavnih obveza), dok je ostalih 47% aktivnosti usmjereno na stjecanje praktičnog iskustva u izvannastavnim aktivnostima (pisanje i objavljivanje radova, aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održavanje javnih predavanja, popularizacija znanosti i sl.), a 33% na obveze vezane uz samu izradu doktorskog rada (priprema metodološkog okvira, izrada i javna obrana teme, individualne konzultacije, provedba istraživanja, izrada doktorskog rada i sl.)

Upisi

Upis na doktorski studij provodi se svaku treću godinu na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnim stanicama ERF-a.

Natječaj za upis nove (treće) generacije studenata poslijediplomskog doktorskog studija planira se objaviti u proljeće 2023. godine za upis u ak. god. 2023./2024.

Uvjeti za prijavu:

Doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u hrvatski visokoobrazovni sustav. Studij mogu upisati i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu.

Pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu dužni su prije prijave na natječaj za upis na doktorski studij pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Uvjeti za prijavu jedinstveni su za sve pristupnike, a čine ih:

 • završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani studij (ukupno 300 ECTS-a);
 • prosjek ocjena na diplomskom studiju veći od 3,5;
 • poznavanje engleskog jezika.

Također, pristupnik je dužan predati svu natječajem propisanu dokumentaciju, koja uvijek uključuje životopis i motivacijsko pismo.

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor s pristupnikom i provjera znanja engleskog jezika (studij zahtijeva praćenje znanstvene i nastavne literature na engleskom jeziku, kao i pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Visina školarine: 11 000,00 kuna po semestru studija

Prijave se dostavljaju na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb
(s naznakom: za doktorski studij „Poremećaji jezika, govora i slušanja“)

Voditeljstvo studija

Voditeljica studija

prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
Odsjek za logopediju
Telefon: +385(0)1245 7543
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članice Voditeljstva

prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić
Odsjek za oštećenja sluha
Telefon: +385 (0)1 245 7541
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec
Odsjek za logopediju
Telefon: +385 (0)1 245 7452
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska služba

Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Omerović, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti

Program doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Pravilnik doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a

Odluka o naknadama za produljenje završetka dosktorskog studija (rujan 2020.)

Odluka o financijskoj podršci istraživačkog rada na poslijediplomskim studijima (rujan 2020.)

Akcijski plan doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.10.2020. do 1.10.2025.

Godišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. (ožujak 2022.)

Izvedbeni plan nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2021./2022.

Reakreditacija 2019.

Samoanaliza studija Poremećaji jezika, govora i slušanja (16. rujna 2019.)

Izvješće stručnog povjerenstva (28. veljače 2020.)

Akreditacijska preporuka (5. svibnja 2020.)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (17. srpnja 2020.)

Akcijski plan doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.10.2020. do 1.10.2025. (24. rujna 2020.)

Godišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. (ožujak 2022.)