Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

O studiju

Nositelj doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija:

 • Odsjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenja sluha

Znanstveno područje i polje u kojem se izvodi

Područje: društvene znanosti
Polje: logopedija

Datum dopusnice: 10. veljače 2017.

Akademski stupanj: doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr.sc.)

Broj studenata po generaciji: od 8 do 12

Ustroj studija

Jezik studija: Program studija izvodi se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Trajanje studija: doktorski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Student treba završiti studij u roku od osam (8) godina.

ECTS bodovi: Ukupan broj ECTS bodova koje doktorand treba skupiti do završetka studija je 180. Jedan bod obračunava se kao radno opterećenje od 25 sati.

Program studija:

Program studija određen je trima glavnim aktivnostima:

 1. nastavnim aktivnostima (obvezni i izborni kolegiji),
 2. obveznim izvannastavnim te
 3. izbornim izvannastavnim aktivnostima.

Nastava je definirana obveznim modulom s ukupno 8 obveznih kolegija usmjerenih stjecanju osnovnih znanja i vještina potrebnih za samostalni znanstveno-istraživački rad i studiju literature, a koji nude i informacije o novim znanstvenim spoznajama iz svih grana logopedije.

Osim obveznih predmeta nastavu čini i 16 izbornih predmeta podijeljenih u tri izborna modula:

 1. Jezični i komunikacijski poremećaji i specifične teškoće učenja;
 2. Poremećaji glasa, govora i gutanja;
 3. Oštećenja sluha.

Obvezne izvannastavne aktivnosti usmjerene su izravno prema izradi doktorskog rada, a doktorand ih provodi od prvog semestra putem izlaganja iz područja buduće doktorske radnje i to na teorijskoj i metodološkoj razini, izrade i javne obrane teme rada, objavljivanja znanstvenog rada i samostalne provedbe doktorskog istraživanja.

Izborne izvannastavne aktivnosti predstavlja niz formaliziranih aktivnosti kojima se kod doktoranada potiče razvoj istraživačkog i metakognitivnog učenja, kritički pristup novim informacijama, rad u timu, jačanje komunikacijskih vještina i niz drugih akademskih generičkih vještina.

U odnosu na godine studija, ustroj je takav da prvu godinu definiraju obvezni kolegiji koje doktorand mora odslušati i položiti te obvezne izvannastavne aktivnosti koje završavaju predajom teme i predlaganjem mentora.

U drugoj godini studija doktorand odabire jedan od tri ponuđena izborna modula. Uz pohađanje nastave i polaganje ispita kolegija izbornog modula, doktorand tijekom druge godine studija javno brani temu doktorskog rada te započinje s izradom istog.

Treća godina studija obilježena je samostalnim istraživačkim radom i izradom doktorskog rada.

Struktura ECTS bodova u modulima obveznih i izbornih predmeta formirana je na način da sveukupna nastava u okviru kolegija s predavanjima iznosi 37 ECTS bodova (20% ukupnih nastavnih obveza), dok je ostalih 47% aktivnosti usmjereno na stjecanje praktičnog iskustva u izvannastavnim aktivnostima (pisanje i objavljivanje radova, aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održavanje javnih predavanja, popularizacija znanosti i sl.), a 33% na obveze vezane uz samu izradu doktorskog rada (priprema metodološkog okvira, izrada i javna obrana teme, individualne konzultacije, provedba istraživanja, izrada doktorskog rada i sl.)

Popularizacija znanosti

U nastavku su dostupni poučni videozapisi koje su pripremile studentice doktorskog studija:

Obrada prefiksalno izvedenih riječi kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem

Pripremila: Lucija Milić, mag. logoped.

Razumijevanje pročitanog - obrada anaforičkih odnosa u djece s jezičnim poremećajem

Pripremila: Antonija Blaži Ostojić, mag. logoped.

Prediktori receptivnog jezika kod djece s kohlearnim implantatom

Pripremila: Ivana Šimić, mag. logoped.

Varijabilnost ranog jezičnog razvoja s obzirom na biološke i okolinske čimbenike

Pripremila: Lidija Šmit Brleković, mag. logoped.

Međuodnos komunikacijskih funkcija, jezičnog unosa majke i jezičnog razvoja

Pripremila: Monika Rosandić Grgić, mag. logoped.

Odnos komunikacijskih sposobnosti i ranih ekspresivnih jezičnih sposobnosti u djece s poremećajem iz spektra autizma

Pripremila: Klara Popčević, mag. logoped.

Dan doktoranada

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je dva sveučilišna poslijediplomska doktorska studija: "Prevencijska znanost i studij invaliditeta" i "Poremećaji jezika, govora i slušanja".

U prostorima Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  u petak, 9. rujna 2022. godine održan je 1. Dan doktoranada Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kojem su sudjelovali doktorandi s oba poslijediplomska doktorska studija kao i njihovi profesori. Uz dva plenarna izlaganja o doktorskoj izobrazbi u svijetu i u Hrvatskoj koja su održale prof. dr. sc. Melita Kovačević i Ana Fruk, središnje događanje bilo je predstavljanje nacrta ili ideja istraživanja u kojem je sudjelovalo 26 doktoranada. Dan doktoranada završio je dinamičnom i konstruktivnom raspravom o mogućnostima unaprjeđenja poslijediplomskih doktorskih studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Doktorani su istaknuli da bi tijekom studija bilo poželjno osigurati više prilika za razvoj generičkih vještina, pružiti im veću podršku u objavljivanje radova te razvijanje online platforme za razmjenu informacija među studentima.

Na doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja dodijeljena je nagrada doktorandici Antoniji Blaži, mag. logoped. za znanstveni rad pod naslovom Influence of internal and external factors on early language skills: A cross-linguistic study koji je objavljen u suradnji s inozemnim suatorima u časopisu Infant Behavior and Development.

1. Dan doktoranada - PROGRAM (9. rujna 2022.)

Upisi

Upis na doktorski studij provodi se svake tri godine na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnim stanicama ERF-a.

2023./2024.

OBJAVLJENO: 1. OŽUJKA 2023.

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u akademskoj godini 2023./2024.

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u akademsku godinu 2023./2024.

Uvjeti upisa    

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (300 ECTS-a) (doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u sustav visokog obrazovanja, kao i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu)
 • prosjek ocjena na prijediplomskom/diplomskom/integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju veći od 3,5
 • znanje engleskog jezika.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj

 1. Popunjeni obrazac za prijavu na studij
 2. Preslika diplome ili uvjerenje o diplomiranju
 3. Diploma Supplement (Dopunsku ispravu o studiju) ili prijepis ocjena prijediplomskog i diplomskog/integriranog prijediplomskog i diplomskog studija s prosjekom ocjena
 4. Potvrda o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (za pristupnike koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu)
 5. Životopis (u Europass formatu)
 6. Motivacijski esej (na najviše jednoj kartici teksta)
 7. Prijedlog doktorskog istraživanja s prijedlogom mogućeg mentora (na najviše 2 kartice)
 8. Domovnica
 9. Dokaz o uplati za troškove razredbenog postupka (podatci na mrežnoj stranici Fakulteta – 50 Eura (376,72 kn)*).
  Navedeni iznos uplaćuje se na:
  IBAN ERF-a: HR8723600001101355137
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak za PDS PJGiS 2023 – ime i prezime pristupnika
  Model:00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Razredbeni postupak

Prva razina odabira temelji se na pregledu podnesene dokumentacije kako bi se odabrali pristupnici koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete za drugu razinu odabira.

Druga razina odabira je razgovor s pristupnicima te provjera znanja engleskog jezika koja će se provesti u prvoj polovici srpnja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj upisnih mjesta: 12

Visina školarine: 1.460,00 Eura (11.000,37 kn)* po semestru

Rok za podnošenje prijava: 3 mjeseca od dana objave natječaja.

Prijave se dostavljaju:

 1. poštom na adresu:
  Studentska referada za poslijediplomske studije
  S napomenom - prijava za poslijediplomski doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja -
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Borongajska cesta 83f
  10000 Zagreb
 2. ili online na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: www.erf.unizg.hr

Upiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/24 57 558

*lznos u valuti HRK prikazuju se u skladu sa Zakonom o uvođenju Eura kao službene valute u RH, primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za Euro.

Rezultati Natječaja

Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja u ak. god. 2023./2024.

2020./2021.

OBJAVLJENO: 15. SVIBNJA 2020.

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u akademskoj godini 2020./2021.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje
Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u akademskoj godini 2020./2021.

Uvjeti upisa    

 • završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani studij (300 ECTS-a)
 • (doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u sustav visokog obrazovanja, kao i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu)
 • prosjek ocjena na dodiplomskom/diplomskom studiju veći od 3,5
 • znanje engleskog jezika.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj

 • Popunjeni obrazac za prijavu na studij
 • Preslika diplome ili uvjerenje o diplomiranju
 • Ovjereni prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija s prosjekom ocjena
 • Potvrda o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (za pristupnike koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu)
 • Životopis (u Europass formatu)
 • Motivacijski esej (na najviše jednoj kartici teksta)
 • Prijedlog doktorskog istraživanja s prijedlogom mogućeg mentora (na najviše 2 kartice)
 • Preslika domovnice
 • Preslika uplatnice za troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna.
  Navedeni iznos uplaćuje se na:
  IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak - doktorski PJGS 2020
  Model:00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Razredbeni postupak

Prva razina odabira temelji se na pregledu podnesene dokumentacije kako bi se odabrali pristupnici koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete za drugu razinu odabira.

Druga razina odabira je razgovor s pristupnicima te provjera znanja engleskog jezika koja će se provesti u prvoj polovici srpnja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj upisnih mjesta: 12

Visina školarine: 11.000,00 kn po semestru

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave natječaja.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu:
Studentska referada za poslijediplomske studije
- za poslijediplomski doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja -
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

ili online na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: http://www.erf.unizg.hr

Upiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/24 57 558

Detaljne informacije o doktorskom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici: Doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja

2017./2018.

OBJAVLJENO: 31. SVIBNJA 2017.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u ak.god. 2017./2018.

Uvjeti upisa

 • završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani studij (300 ECTS-a)
 • (doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u sustav visokog obrazovanja, kao i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu)
 • prosjek ocjena na dodiplomskom/diplomskom studiju veći od 3,5
 • znanje engleskog jezika.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj

 1. Popunjeni obrazac za prijavu na studij (na propisanom obrascu)
 2. Preslika diplome/uvjerenje o diplomiranju
 3. Ovjereni prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija s prosjekom ocjena
 4. Potvrda o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (za pristupnike koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu)
 5. Životopis
 6. Motivacijski esej (na najviše 3 kartice predstaviti znanstvene interese, dati prijedlog doktorskog istraživanja, predložiti mogućeg mentora)
 7. Preslika domovnice
 8. Preslika uplatnice za troškove razredbenog postupka (podatci na mrežnoj stranici Fakulteta).

Razredbeni postupak

Prva razina odabira temelji se na pregledu podnesene dokumentacije kako bi se odabrali pristupnici koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete za drugu razinu odabira.

Druga razina odabira je razgovor s pristupnicima te provjera znanja engleskog jezika koja će se provesti u prvoj polovici srpnja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj upisnih mjesta: 12

Visina školarine: 11.000,00 kn po semestru

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave natječaja.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Studentska referada za poslijediplomske studije
- za poslijediplomski doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja -
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Obrazac za prijavu dostupan je u nastavku.

Detaljne informacije o doktorskom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici: www.erf.unizg.hr/hr/studiji/doktorski-studij-poremecaji-jezika-govora-i-slusanja

Obrana doktorskog rada

Javna objava doktorskog rada prije obrane

Dokumenti

Program doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Pravilnik doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a

Odluka o financijskoj podršci istraživačkog rada na poslijediplomskim studijima (rujan 2020.)

Odluka o naknadi za produljenje roka završetka doktorskog studija (rujan 2023.)

Odluka o visini školarine na poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja (rujan 2023.)

Akcijski plan doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.10.2020. do 1.10.2025.

Godišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. (ožujak 2022.)

Izvedbeni plan nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2021./2022.

Izvedbeni plan nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2022./2023.

Izvedbeni plan nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2023./2024.

Reakreditacija 2019.

Samoanaliza studija Poremećaji jezika, govora i slušanja (16. rujna 2019.)

Izvješće stručnog povjerenstva (28. veljače 2020.)

Akreditacijska preporuka (5. svibnja 2020.)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (17. srpnja 2020.)

Akcijski plan doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.10.2020. do 1.10.2025. (24. rujna 2020.)

Godišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. (ožujak 2022.)

Kontakt

Voditeljica studija

prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
Odsjek za logopediju
Telefon: +385(0)1245 7543
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članice Voditeljstva

prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić
Odsjek za oštećenja sluha
Telefon: +385 (0)1 245 7541
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec
Odsjek za logopediju
Telefon: +385 (0)1 245 7452
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska referada za poslijediplomske studije

Lucia Omerović, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.