Provjera autentičnosti radova

Softver za provjeru autentičnosti radova Turnitin.

Za potrebe visokih učilišta Republike Hrvatske Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH osiguralo je financijska sredstva nabave softvera Turnitin, a koordinaciju same nabave kao i administrativno-tehničku potporu osigurao je Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra (SRCE).

Turnitin je softver koji provjerava autentičnost radova tako da pronalazi podudaranja s drugim tekstovima različitih informacijskog izvora (znanstveni i stručni časopisi, repozitoriji, baze podataka, web i dr.).

Turnitin nije softver za utvrđivanje plagijata – preklapanja koja Turnitin pronađe nisu a prirori plagijati, već ih treba promatrati u kontekstu svakog rada pojedinačno. Politika fakulteta utemeljena na načelu akademske čestitosti je ta koja utvrđuje što je plagijat, a Turnitin je u tom postupku koristan alat.

Samostalna provjera radova za studente ERF-a.

Studentima ERF-a omogućena je samostalna provjera svih vrsta radova (seminarski, završi, diplomski, specijalistički, doktorski) s ciljem pružanja prilike da u bilo kojem stadiju izrade rada mogu vidjeti jesu li na ispravan način koristili tuđe izvor i informacije, odnosno jesu li ih ispravno navodili i/ili parafrazirali.

Korištenjem softvera Turnitin studenti mogu lako uočiti greške u tekstu te ih ispraviti, kao i puno naučiti o ispravnom navođenju te tako značajno poboljšati kvalitetu rada i unaprijediti svoje akademske vještine.

Kako biste samostalno provjeravali svoje radove potrebno je:

  1. Prijaviti se u softver pomoću AAI@EduHr korisničkih podataka: Pristup softveru Turnitin
  2. Upisati se u kolegij (Enroll in a Class) Samostalna provjera_Studenti_2021./2022. sa sljedećim podacima:
    Class ID: 31925329
    Enrollment key: erf1962
  3. Nakon upisa u kolegij potrebno je ući u kolegij te u okviru otvorenog zadatka (Assignment) postaviti (Submit) rad koji se želi provjeriti.
  4. Turnitin će nakon nekog vremena izračunati i prikazati postotak podudaranja (po potrebi osvježiti stranicu). Odabirom tog postotka u novom prozoru otvorit će se generirani Izvještaj s detaljnim prikazom svih podudaranja i izvora podudaranja.

Isti ili drugi rad moguće je postaviti više puta, uz ograničenje da je nakon trećeg postavljanja potrebno pričekati 24 sata kako bi najnoviji rad zamijenio prethodno postavljeni rad.

Sveučilišni računski centar (SRCE) osigurao je dodatne upute za korištenje softvera:

Samostalna provjera radova za studente (pdf)

Izvještaj – sučelje i opcije (YouTube video)

U slučaju potrebe za dodatnom pomoći molimo vas da se ne javljate u SRCE, već fakultetskom administratoru za softver Turnitin na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.