Mentori godine po studijima za ak. god. 2020./2021.

Preddiplomski

Preddiplomski studij Rehabilitacija

1. godina: doc.dr.sc. Damir Miholić
2. godina: doc.dr.sc. Jasmina Stošić
3. godina: prof.dr.sc. Daniela Bratković

Preddiplomski studij Logopedija

1. godina: doc.dr.sc. Gordana Hržica, prof.dr.sc. Emica Farago
2. godina: doc.dr.sc. Marina Milković
3. godina: doc.dr.sc. Luka Bonetti

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija

1. godina: izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš i Sabina Mandić, mag. paed. soc.
2. godina: prof.dr.sc. Marija Lebedina Mazoni
3. godina: izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš i Sabina Mandić, mag. paed. soc.

Diplomski

Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija

Modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
1. godina:
prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak
2. godina: prof.dr.sc. Zrinjka Stančić

Modul Rehabilitacija, sofrologija, kreativna terapija i art/ekspresivne terapije
1. godina: izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb
2. godina: doc.dr.sc. Damir Miholić

Modul Rehabilitacija osoba oštećena vida
1. godina: doc.dr.sc. Sonja Alimović
2. godina: prof.dr.sc. Tina Runjić

Diplomski studij Logopedija

1. godina: izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević i doc.dr.sc. Ana Bonetti
2. godina: izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša i doc.dr.sc. Ana Leko Krhen

Diplomski studij Socijalna pedagogija

Modul Djeca i mladi
1. i 2. godina:
izv.prof.dr.sc. Ivana Borić i doc.dr.sc. Anja Mirosavljević

Modul Odrasli (počinitelji kaznenih djela)
1. i 2. godina:
doc.dr.sc. Tihana Novak