AAI@EduHr elektronički identitet

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet na CARNet mreži kojega dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica) i koji im omogućuje korištenje CARNetovih usluga.

Elektronički identitet služi pri autentikaciji i autorizaciji za razne CARNetove usluge te je nužan za ostvarivanje prava na njihovo korištenje. Više o aplikacijama koje koriste AAI@EduHr autorizaciju i autentikaciju na aaiedu.hr

Procedura za stjecanje AAI@EduHr korisničkog računa za studente preddiplomskih i diplomskih studija

Svaki student Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta po upisu u prvu godinu preddiplomskog ili diplomskog studija stječe pravo na korisnički račun te mu se isti kreira na rok od tri, odnosno dvije godine (koliko traje preddiplomski/diplomski studij) i uručuju mu se prilikom upisa.

Procedura za stjecanje AAI@EduHr korisničkog računa za studente drugih fakulteta

Studenti s drugih fakulteta i studenti koji nemaju korisnički račun ili im je isti obrisan popunjavaju pristupnicu za stjecanje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Popunjenu pristupnicu treba poslati na e-mail adresu  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kao privitak u .xlsx formatu (ne treba je potpisati, skenirati pa poslati). Nakon što je identitet kreiran, student prima obavijest na e-mail adresu navedenu u pristupnici.

VAŽNO:

U slučaju gubitka korisničkih podataka (korisničko ime i/ili lozinka) student se može javiti u sobu P4 s dokumentom iz kojega je vidljivo da isti ostvaruje studentska prava.

KONTAKT:

Ivan Cerovec
Telefon: +385 (0)1 245 7510
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Soba P4

Radno vrijeme za studente:
Početkom akademske godine (listopad, studeni): ponedjeljak - petak od 7:30 do 10:30.
Ostatak godine: petkom od 7:30 do 10:30.