Javna obrana doktorskog rada pristupnice Matee Belošević 2. prosinca 2022.

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Matee Belošević, mag. paed. soc. pod naslovom "Kvaliteta provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih i korištenje alkohola" (mentorica: prof. dr. sc. Martina Ferić) održat će se u petak, 2. prosinca 2022. godine s početkom u 12:00 sati na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, u dvorani P10.

Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj 21. studenoga 2022. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. doc. dr. sc. Darko Roviš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.