Cijepljenje i savjetovanje studenata u organizaciji HZJZ i Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar

HZJZ i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta u Zagrebu organizira od sada na adresi Rockefellerova 12:

  • Cijepljenje protiv bolesti COVID-19
  • Cijepljenje protiv HPV-a za sve u dobi do 25 godina
  • Cijepljenje protiv pneumokoka prema medicinskim indikacijama
  • Savjetovanje o drugim bolestima koje povećavaju rizik za teže oblike bolesti COVID-19 i pneumokokne bolesti
  • Savjetovanje o eventualnim kontraindikacijama za cijepljenje
  • Savjetovanje o HPV-u

Cijepiti se može svake srijede od 16:00 do 20:00 sati na adresi Rockefellerova 12, edukacijski centar, bez naručivanja.