Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Ivane Nađ 4. studenoga 2022.

Specijalistički rad pod naslovom "Stres i dobrobit roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma u doba pandemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2" pristupnica Ivana Nađ branit će u petak, 4. studenoga 2022. godine s početkom u 14,00 sati.

Obrana teme specijalističkog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P3) pred Povjerenstvom za obranu izabranim na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2022./2023. održanoj 24. listopada 2022. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, vanjska članica
  3. izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica.