Raspored nastave za izvanredne preddiplomske i diplomske studije u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

U nastavku je dostupan raspored nastave za izvanredni preddiplomski studij Socijalna pedagogija za zimski semestar ak. god. 2022./2023.:

Nastava će za studente izvanrednih preddiplomskih i diplomskih studija početi u petak, 7. listopada 2022. godine.