Poziv za volontere/ke u sklopu projekta SNEP Online

Ženska soba trenutno provodi projekt "Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online Tool)", financiran od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Projekt se provodi u partnerstvu s Otvorenom medijskom grupacijom.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad djecom i mladima, a jedna od aktivnosti jest razvoj online edukativne platforme.

Kako bi razvili platformu koja će biti zanimljiva i edukativna mladima, Ženska soba organizira dvodnevnu edukaciju za volontere i volonterke namijenjenu studentima i studenticama s područja Grada Zagreba, koji bi se kasnije uključili u rad na kreiranju, prilagodbi i testiranju online platforme.

Rok za prijavu je 10. listopada 2022., a detaljnije informacije o edukaciji te očekivanom volonterskom angažmanu dostupni su u privitku.