1. Dan doktoranada ERF-a 9. rujna 2022.

Voditeljstvo poslijediplomskih doktorskih studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja po prvi puta organizira Dan doktoranada ERF-a koji će se održati u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dvorana Plitvice) u petak, 9. rujna 2022. godine s početkom u 10,00 sati.