Poziv studentima za ispunjavanje Upitnika o potrebama studenata na bezglutenskoj prehrani

U sklopu projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja koje u suradnji sa Studentskim centrima i studentima radi na izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata s ciljem uvođenja novih i poboljšanja postojećih jelovnika, udruga CeliVita-Život s celijakijom provodi aktivnost izrade bezglutenskih jelovnika i njihove implementacije u studentske menze. Kako bi mogli provesti navedenu aktivnost, potrebni su im podaci o broju studenata koji zahtijevaju zdravstveno uvjetovanu bezglutensku prehranu i njihovu raspodjelu po Studentskim centrima te su u tu svrhu izradili online Upitnik o potrebama studenata na bezglutenskoj prehrani.

Pozivamo studente s posebnim prehrambenim potrebama da ispune obrazac kako bi se studentskoj populaciji koja boluje od celijakije osiguralo sigurno i poticajno okruženje.