Ažurirani raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.

U nastavku su dostupni ažurirani rasporedi nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije za ljetni semestar ak. god. 2021./2022. i popisi studenata po grupama (grupa A i grupa B) za svaku godinu studija:

Nastava je za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija počela u ponedjeljak, 21. veljače 2022. godine.