Javna obrana nacrta doktorskog rada Katarine Perić 28. siječnja 2022.

Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022. održanoj dana 17. siječnja 2022. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Katarina Perić, mag. psych. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Uloga roditeljske medijacije u prevenciji problematičnog korištenja interneta kod adolescenata" u petak, 28. siječnja 2022. godine s početkom u 12,00 sati.

Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 (1. kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Miranda Novak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš, Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica.