Upis pristupnika u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2021./2022. od 19. do 26. studenog 2021.

Pristupnici koji su temeljem završnih rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2021./2022., koje su za modul Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja objavljene 26. listopada 2021. godine te za modul Studij invaliditeta 29. listopada 2021. godine na mrežnoj stranici ERF-a (www.erf.unizg.hr), ostvarili pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij u ak. god. 2021./2022., trebaju u razdoblju od 19. do 26. studenog 2021. godine obaviti upis.

U navedenom razdoblju pristupnik treba dostaviti sljedeće upisne materijale u Referadu za poslijediplomske studije (svaki radni dan od 9:30 do 15:00 sati ili na Porti ERF-a nakon navedenog radnog vremena. Molimo pristupnike da na kuverti naznače Upis u 1. godinu doktorskog studija PZSI)[1]:

 1. Matični list
  Ispuniti matični list, potpisati se i nalijepiti jednu fotografiju u boji dimenzija 4 cm x 6 cm
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 2. Upisni list
  Ispuniti upisni list za odabrani smjer - Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja ili Studij invaliditeta.
  Uz odabir smjera, potrebno je odabrati i izborne predmete (i pripadajuće nositelje, nastavno opterećenje te ECTS bodove), a koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2021./2022.. Student tijekom tri godine studija treba ostvariti 38 ECTS bodova iz bodovne skupine A (nastava).
 3. Ugovor o studiranju
  U petak, 19. studenog 2021. godine svakom će pristupniku putem e-pošte koju su naznačili u prijavnoj dokumentaciji za Natječaj biti dostavljen Ugovor o studiranju. Pristupnik ispunjava ugovor i dostavlja ga u dva istovjetna primjerka.
 4. Potvrda o izvršenoj uplati troškova upisa na studij
  Pristupnici dostavljaju potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna.
  Pristupnici troškove upisa uplaćuju na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Model: 00
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa doktorski PZSI 2021./2022.
 5. Potvrda o izvršenoj uplati troškova školarine za ak. god. 2021./2022.
  Pristupnik dostavlja potvrdu o izvršenoj uplati troškova školarine za 1. godinu u ak. god. 2021./2022. u iznosu od 25.000,00 kn. Školarinu je moguće podmiriti u dvije rate u iznosu po 12.500,00 kn.
  Pristupnici troškove školarine uplaćuju na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Model: 00
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi školarine 1.g. doktorski PZSI 2021./2022.
 6. Privola
  Pristupnik ispunjava i privolu sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).
 7. Izjava o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakog dolaska na ERF
  Pristupnik ispunjava izjavu u skladu s preporukama hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz zaraznu bolest covid-19 tj. o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakog dolaska na ERF.

Dio upisnih materijala (pod rednim brojevima 1., 2., 6. i 7.) dostupni su za ispunjavanje u privicima za svaki smjer.

Pristupnici koji ne izvrše upis u 1. godinu studija u ak. god. 2021./2022. u razdoblju od 19. do 26. studenog 2021. godine gube pravo na studij.


[1] Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija i sl.) ne mogu osobno obaviti upis, navedenu dokumentaciju mogu dostaviti u navedenom roku (19. do 26. studeni 2021.) putem e-pošte na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem pošte na sljedeću adresu: Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb, N/P Lucia Omerović uz naznaku Upis u 1. godinu doktorskog studija PZSI.