Poziv studentima na cijepljenje bez prethodnog naručivanja protiv bolesti COVID-19 od 6. listopada 2021.

Od srijede, 6. listopada 2021. godine Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva sve studente Sveučilišta u Zagrebu na cijepljenje bez prethodnog naručivanja ili posebne najave.

Studenti se mogu cijepiti u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (Rockefellerova 4, Zagreb) svake srijede od 16 do 20 sati bez prethodnog naručivanja ili posebne najave o trošku Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studenti imaju mogućnost odabira cjepiva kojim će se cijepiti.