Dodjela diploma sveučilišnim prvostupnicima edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije koji su završili preddiplomski studij u ak. god. 2018./2019. i 2019./2020. u petak, 9. srpnja 2021.

Dodjela diploma studentima koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija, Logopedija ili Socijalna pedagogija u ak. god. 2018./2019. ili 2019./2020. održat će se u petak, 9. srpnja 2021. godine u dvorani Plitvice, prema sljedećem rasporedu:

  • Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2018./2019.:
  1. Rehabilitacija – u 15:00 sati,
  2. Logopedija – u 15:45 sati,
  3. Socijalna pedagogija – u 16:30 sati.
  • Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2019./2020.:
  1. Rehabilitacija – u 17:15 sati,
  2. Logopedija – u 18:00 sati,
  3. Socijalna pedagogija – u 18:45 sati.

Dodjela diploma održat će se uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera i bez pratnje gostiju.