Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Ane Hrkać 9. srpnja 2021.

Specijalistički rad pod naslovom "Usporedba stručnjačke i roditeljske percepcije roditeljskog ponašanja i roditeljskog stresa kod roditelja djece rane dobi urednog i rizičnog razvojnog obrasca" pristupnica Ana Hrkać branit će u petak, 9. srpnja 2021. godine s početkom u 08,30 sati.

Obrana teme specijalističkog rada održat će se online pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 28. lipnja 2021. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Martina Ferić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica i
  3. izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjska članica.