Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Andreje Vojnić 9. srpnja 2021.

Specijalistički rad pod naslovom "Muzeji za različitost i uključivost – Komunikacija ustanova Muzejske djelatnosti s predškolskom djecom s teškoćama" pristupnica Andreja Vojnić branit će u petak, 9. srpnja 2021. godine s početkom u 11,00 sati.

Obrana teme specijalističkog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predavaonica P10) pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 28. lipnja 2021. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ante Bilić-Prcić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić (u mirovini,) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica i
  3. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, vanjski član.