Poziv za sudjelovanje na konferenciji Kreativni puls 28. i 29. svibnja 2021.

kreativni puls 2021Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao jedan od partnera najavljuje konferenciju Kreativni puls koja će se održati online 28. i 29. svibnja 2021. godine.

Glavna tema ovogodišnje konferencije je „Kreativni pristupi u praktičnom radu s djecom i adolescentima s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom te osobama sa psihičkim smetnjama".

Cilj konferencije je povezivanje stručnjaka iz kreativnih područja likovne terapije, muzikoterapije, plesne terapije, psihodrame, radne terapije i kineziterapije, i postići razmjenu iskustava koja će im pomoći u boljem i kvalitetnijem radu.

Rok za prijavu prezentacije ili radionice: 20. travanj 2021.

Rok za prijavu posjetitelja: 20. svibnja 2021.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici konferencije: kreativnipuls.wordpress.com