Edukativni materijal „Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja“ Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja – Dana ružičastih majica članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a izradile su novi edukativni materijal "Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja". Isti obuhvaća kraće teorijske, stručne tekstove na temu nasilja, elektroničkog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama koji su, potom, povezani s prijedlozima niza preventivnih aktivnosti i pripadajućih radnih listova za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce.

Pripremljene preventivne aktivnosti imaju za cilj senzibilizirati i poučiti učenike različitim oblicima nasilja te načinima reagiranja i (samo)zaštite, potaknuti ih na kritičko promišljanje o svim aspektima ovoga fenomena, ali i unaprijediti njihove socijalno-emocionalne kompetencije te doprinijeti lakšem savladavanju izazova današnjice kao i razvoju zdravog i odgovornog ponašanja. Aktivnosti se mogu realizirati u okviru Satova razrednika, kao dopuna preventivnom radu i/ili razrednim i školskim projektima te činiti sastavni dio Školskog preventivnog programa tj. Preventivne strategije ustanove. Također, vjerujemo kako se provedbom aktivnosti može se doprinijeti ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema "Osobni i socijalni razvoj" i "Zdravlje".