Javna obrana nacrta doktorskog rada mr. sc. Mirjane Jakovčev 10. prosinca 2020.

Na prijedlog vijeća doktorskoga studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta, te sukladno članku 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 2. redovitoj sjednici održanoj 23. studenoga 2020. godine, donijelo je odluku da mr.sc. Mirjana Jakovčev brani nacrt doktorskog rada (sinopsis, temu) pod naslovom „Stavovi o seksualnosti osoba s intelektualnim teškoćama iz perspektive njihovih majki“ u četvrtak, 10. prosinca 2020. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P6 s početkom u 11,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 23. studenog 2020. godine u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab,
  izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva,
 2. doc. dr. sc. Jasmina Stošić,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. prof. dr. sc. Daniela Bratković,
  redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev,
  izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
 5. prof. dr. sc. Neven Hrvatić,
  redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član.