Promjena u održavanju nastave iz predmeta Psihopatologija u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Nastava iz predmeta Psihopatologija koji se izvodi na 2. godini preddiplomskog studija Socijalna pedagogija neće se izvoditi na Klinici za psihijatriju Vrapče.

Nastava iz navedenog predmeta izvodit će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u terminima predviđenim u Rasporedu nastave za zimski semestar ak. god. 2020./2021.