Ažurirani raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine, nastava će se na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. izvoditi kumulativno, na „klasični“ način. Izborni predmeti izvodit će se u zadnjih pet tjedana zimskog semestra ak. god. 2020./2021.

U nastavku su dostupni ažurirani rasporedi nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije za zimski semestar ak. god. 2020./2021.: