Privremene rang-liste za upis u I. godinu diplomskih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Temeljem Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2020./2021. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 16. srpnja 2020. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi privremene rang-liste pristupnika za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.:

Privremena rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija

Privremena rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Logopedija

Privremena rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija

Pristupnici imaju mogućnost prigovora na privremene rang-liste od trenutka objavljivanja lista do nedjelje, 20. rujna 2020. godine. Prigovori se podnose ERF-u isključivo elektronički, na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . ERF će se o prigovorima očitovati, također, isključivo elektronički.

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.