Upis u višu godinu redovitog preddiplomskog ili diplomskog studija u ak. god. 2020./2021.

Dužnosti studenta prije upisa u višu godinu studija:

 1. Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni do kraja zimskog ispitnog roka ak. god. 2019/20. tj. do 21. veljače 2020. godine unesene u ISVU i odgovaraju li ocjene u ISVU ocjenama u indeksu (čl. 52. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a). Za predmete koji su upisani u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. i položeni, putem Studomata provjeriti jesu li ocjene ispravno unesene.
  U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu usklađene (različite ocjene u indeksu i ISVU) student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.Za sve predmete iz zimskog semestra ak. god. 2018./19. provjeriti u indeksu imaju li potpise kojima nastavnici potvrđuju da je student uspješno obavio svoje obveze na predmetu (čl. 43. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a).
 2. Za sve predmete iz zimskog semestra ak. god. 2019./20. provjeriti u indeksu imaju li potpise iz upisanih predmeta za koje su ostvarili to pravo (čl. 43. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a) do kraja zimskog semestra ak. god. 2019./2020.
  Prilikom upisa u zimski semestar ak. god. 2020./2021. studentima nisu potrebni potpisi iz upisanih predmeta za koje su ostvarili to pravo u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020., budući da je nastava održana na daljinu (online). Studenti koji su predmete položili u ljetnom ili jesenskom ispitnom roku ak. god. 2019./2020. dužni su uskladiti ocjene u indeksu i ISVU sustavu (ocjene upisane u indeksu moraju odgovarati ocjenama unesenim u ISVU sustav) do upisa u ljetni semestar ak. god. 2020./2021. Također, studenti su dužni prikupiti potpise koji im nedostaju u indeksu iz predmeta za kojih su ostvarili to pravo do upisa u ljetni semestar ak. god. 2020./2021. (Odluka ERF-a o upisu u više godine redovitih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija ERF-a u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. od 11. rujna 2020.)
 3. Putem Studomata upisati izborne predmete (Upute za upis izbornih predmeta putem Studomata) i godinu studija (Upute za upis godine putem Studomata)
  Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine, nastava će se na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. izvoditi kumulativno, na „klasični“ način. Izborni predmeti izvodit će se u zadnjih pet tjedana zimskog semestra ak. god. 2020./2021.
  S obzirom na navedeno, mole se studenti da pri odabiru izbornih predmeta na drugim studijima ERF-a ili sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu vode računa o planiranom načinu organizacije nastave na ERF-u i o potencijalnoj nemogućnosti/ koliziji u rasporedu predavanja s rasporedom na drugim studijima/sastavnicama tj. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Raspored predavanja i termini održavanja nastave za zimski semestar ak. god. 2020./2021. bit će dostupni na mrežnoj stranici ERF-a naknadno tj. do početka ak. god. 2020./2021.
  Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od utorka, 15. rujna 2020. u 00:00 h (ponoć s ponedjeljka 14. rujna 2020. na utorak 15. rujna 2020.) i moći će se obaviti do 30. rujna 2020.
 4. Izvršiti uplatu u iznosu od 300,00 kn za trošak upisnog materijala.
 5. Izvršiti uplatu troškova studija prema izračunu iskazanom na Studomatu.

U razdoblju od srijede, 16. rujna do ponedjeljka, 5. listopada 2020. godine studenti trebaju osobno dovršiti upis u višu godinu studija u ak. god. 2020./21. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) i provodit će se prema predviđenom rasporedu koji je dostupan u Uputama. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo studente da se pridržavaju navedenih termina upisa.

Detaljne informacije o uvjetima upisa dostupne su Uputama za upis u višu godinu studija ak. god. 2020./2021.