Javna obrana nacrta doktorskog rada Klare Popčević 14. rujna 2020.

Na prijedlog vijeća doktorskoga studija Poremećaji jezika, govora i slušanja, te sukladno članku 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 9. redovitoj sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine, donijelo je odluku da pristupnica Klara Popčević, mag.logoped. brani nacrt doktorskog rada (sinopsis, temu) pod naslovom: "Odnos komunikacijskih sposobnosti i ranih ekpresivnih jezičnih sposobnosti u djece s poremećajem iz spektra autizma" u ponedjeljak, 14. rujna 2020. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P10 s početkom u 9,30 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 16. srpnja 2020. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić,
    predstojnica Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu na Učiteljskom fakultetu u Zagreb, predsjednica povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica i
  3. doc. dr. sc. Jasmina Stošić,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica.