Poziv na interaktivno predavanje "Kako i što učiti?" u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu 25. listopada 2018.

Sveučilište u Zagrebu poziva sve studente na interaktivno predavanje "Kako i što učiti?".

  • učenje i pamćenje - o kakvim procesima je riječ
  • što bi trebalo znati osim onoga što učiš na studiju
  • demistificirati (odmaknuti se od) popularno-psihološke pristupe
  • uvod u funkcionalistički pristup - omogućiti razumijevanje i primjenu temeljnih koncepata

Predavanje je namijenjeno studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija.

Mjesto i termin predavanja:

  • Studentski centar Zagreb, Savska 25, Stablo znanja - 1. kat, glavna zgrada
  • 25. listopada (četvrtak) 2018., od 18:00 do 19:30 sati
    Facebook event

Iskustva sudionika prijašnjih predavanja:

„Interakcija. Uvijek i na sve: ZAŠTO? → ključ svega.“ [18.01.25.-01]

„Pristup predavača zadanoj temi, kao i stvaranje ugodne radne atmosfere.“ [18.01.26.-08]

„U predavanju predavača posebno mi se svidio pristup i način na koji se obrađivala tema. Spoj teorijskog i više praktičnog dijela, koji nam je ipak razumljiviji i na neki način potrebniji.“ [17.05.04.-11]

Predavač: Božidar Nikša Tarabić, mag.psych.