Rezultati Natječaja za upis u I. godinu diplomskih studija ERF-a u ak. god. 2018./2019.

Temeljem ispunjenja uvjeta Natječaja za upis studenata u l. godinu diplomskih sveučilišnih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) u akademskoj godini 2018./2019. i sukladno propisanom broju upisnih mjesta, svi prijavljeni pristupnici ostvarili su pravo upisa u l. godinu diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta u akademskoj godini 2018./2019.

Privremene i konačne rang-liste pristupnika za upis na diplomske sveučilišne studije Fakulteta neće biti objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta zbog poštivanja važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Informaciju o vlastitom ostvarenom mjestu na privremenoj i konačnoj rang-listi, zainteresirani pristupnici mogu zatražiti, isključivo osobno, kod prodekana za studije i studente.

Upisi u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019. prema završnim listama s poretkom pristupnika održat će se od 26. do 28. rujna 2018. godine.

Detaljnije informacije o postupku upisa dostupne su na sljedećoj poveznici: www.erf.unizg.hr/hr/upisi/upisi-na-diplomske-studije

Dodatne informacije moguće je dobiti u studentskoj referadi ERF-a na tel: 01 245 7532.