Prof.dr.sc. Tatjana Prizl Jakovac

Redovita profesorica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7547
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 36
Znanstvena bibliografija (IRB)

Redovita profesorica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7547
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 36
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

  • Afazije
  • Afazije I
  • Neurorazvojni jezični poremećaji
  • Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga
  • Neurogeno degenerativni govorno-jezični poremećaji

Znanstveni interesi

  • Znanstveni rad usmjeren je na govorno-jezične teškoće djece i odraslih uzrokovanih oštećenjem mozga.
  • Istraživački dio djelatnosti vezan je uz problematiku afazija i traumatskih oštećenja mozga. Naročita pozornost pridaje se novijim pristupima u sagledavanju problema afazija, od terminologije i klasifikacije do primjene odgovarajućih dijagnostičkih metoda i postupaka. Sastavnica znanstvenog rada su i govorno-jezične teškoće osoba starije životne dobi (demencije).

Projekti

  • Social Awareness of Aphasia (suradnik)
  • "Afazije i traumatska oštećenja mozga" (od 2007. do 2011.); glavni istraživač

Stručne aktivnosti

  • Suradnica Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Obrazovanje

1989. Diploma na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

1994. Magisterij na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

1999. Doktorat na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetu, Zagreb
Naslov disertacije: "Procesi govorne ekspresije u osoba s afazijom"