Izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec

Izvanredna profesorica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7452
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 41
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Izvanredna profesorica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7452
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 41
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Nastava

Preddiplomski studiji

 • 2013.-danas Funkcionalna anatomija i fiziologija
 • 2010.-danas Praktikum akademskih vještina
 • 2009.-2012. Neurorazvojni jezični poremećaji
 • 2005.-danas Ontogeneza komunikacije
 • 2004.-2007. Interpersonalna komunikacija

Diplomski studiji

 • 2010.-danas Logopedska dijagnostika
 • 2008.-2013. Neurobiologija jezika

Poslijediplomski specijalistički studij „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“

 • 2013.- danas Od probira do dijagnoze u djece s razvojnim odstupanjima
 • 2006.- danas Rana komunikacija
 • 2007.–danas Razvojna neurobiologija moždane kore

Znanstveni interesi

 • Rani razvoj komunikacije i jezika; uredan i odstupajući
 • Poremećaj iz autističnog spektra
 • Neurobiološke osnove razvoja (ontogenetske i filogenetske)
 • Razvoj mozga

Stručne aktivnosti

 • 2003. do danas - obavljanje razvojne procjene (dijagnostike) djece predškolske dobi u Kabinetu za ranu komunikaciju (Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta).
 • 2010. do danas - voditeljica 60-satne edukacije "Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina" u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
 • 2012. do danas - voditeljica 8-satne edukacije o primjeni Komunikacijskih razvojnih ljestvica Koralje u organizaciji Naklade Slap (Zagreb, 23.03.2012., 24.05.2013., 22.11.2013., Split 20.05.2013.).
 • 2010. - 2011. voditeljica standardizacije ljestvice CSBS-DP za Republiku Hrvatsku.
 • Voditeljica većeg broja stručnih edukacija i javnih predavanja.
 • Članica Hrvatskog logopedskog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu

Obrazovanje

1994. - 1998.
V. (prirodoslovno-matematička) gimnazija (Zagreb)

1998. - 2003.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studijski smjer logopedije

2003. - 2009.
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost“