Izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević

Izvanredna profesorica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7543
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 32
Znanstvena bibliografija (IRB)

Izvanredna profesorica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7543
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 32
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

Nositeljica na predmetima:

 • Logopedska dijagnostika
 • Znanstveno-istraživačke metode u logopediji
 • izvoditeljica na kolegijima:
 • Psiholingvistika
 • Razvojna psiholingvistika
 • Jezične teškoće dvojezične djece

Znanstveni interesi

 • jezični razvoj i obrada
 • jezični teškoće djece i odraslih
 • dvojezičnost
 • dijagnostički postupci u području jezičnih poremećaja

Projekti

Znanstveni projekti

 • 2015. – 2016. voditeljica projekta "Interdisciplinarni pristup u razvoju jezično-kognitivnog modela disleksije kod odraslih" EU - Europski socijalni fond, Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteta
 • 2014.-2017. voditeljica projekta "Adult Language Processing Hrvatska zaklada za znanost (HZZ)", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • 2014.-2018. voditeljica projekta "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti Hrvatska zaklada za znanost (HZZ)", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • 2014.-2016. voditeljica projekta "Računalni asistent za pomoć pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima" (EU - Strukturni fondovi), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • 2013.-2014. suradnica na projekta „Obrada riječi u osoba s jezičnim teškoćama“ Sveučilište u Zagrebu, ERF, voditelj projekta: doc.dr.sc. Marijan Palmović
 • 2013.-2017. suradnica na projektu „Collaboration of Aphasia Trialists“, EU-COST, voditeljica projekta prof.dr.sc. Marian Brady; mrežna stranica: www.aphasiatrials.org
 • 2007.-2013. suradnica na projektu „Višekortikalne funkcije i jezik: razvojni i stečeni poremećaji“, MZOS, ERF, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Melita Kovačević
 • 2010.-2013. suradnica na projektu: „Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment", EU-COST, voditeljica projekta: Sharon Loterm-Armon; mrežna stranica: www.bi-sli.org
 • 2011.-2012. suradnica na projekta „Razvoj postupaka dijagnosticiranja jezičnih teškoća primjenom neurokognitivnih metoda“ Sveučilište u Zagrebu, ERF, voditelj projekta: doc.dr.sc. Marijan Palmović
 • 2006.-2010. suradnica na projekta Cross-linguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance with Application to the Diagnosis of Specific Language Impairment, EU-COST, voditelj projekta: prof. dr. sc. Uli Sauerland; mrežna stranica: www.zas.gwz-berlin.de/cost.html?&L=1

Stručni projekti

 • 2013.-2015. voditeljica projekta „Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders“ EU, ERF.

Stručne aktivnosti

 • 2013.-2014. - članica Radne skupine za izradu Testa poznavanja hrvatskoga jezika za upis u 1. razred osnovne škole za djecu osnovne škole koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik pri NCVVO-u;
 • stručno anagžirana u kliničkom djelu Laboratorija za psiholingvistička istraživanja gdje provodi procjenu jezičnih sposobnosti kod djece preškolske i školske dobi te odraslih;

Suautorica četiriju dijagnostičkih testova:

 • Kovačević, M., Jelaska, Z., Kuvač Kraljević, J., Cepanec, M. (2008.) Komunikacijska razvojna ljestvica KORALJE. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Kovačević, M., Padovan, N., Hržica, G., Kuvač Kraljević, J., Mustapić, M., Dobravac, G., Palmović, M. (2009). Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Kuvač Kraljević, J., Lenček, M., (2012.) Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Kuvač Kraljević, J., Hržica, G., Kologranić, L., Kovačević, M. (studeni 2013). Test razumijevanja gramatike (TROG-2-HR). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Suatorica dijagnostičkog materijala:

 • Hržica, G., Kuvač Kraljević, J. (2012). Croatian Mulitlingual Assessment Instrument for Narratives. U: Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Balčiūnienė, I., Bohnacker, (ur.) MAIN: Multilingual Assessment. Berlin: ZAS

Obrazovanje

1992.-1996.
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik

1996.-2000.
Odsjek za logopediju, Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

2000.-2004.
Poslijediplomski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2004.-2008.
Doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu