dr. sc. Sabina Mandić

Viša asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7517
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Viša asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7517
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Nastava

Preddiplomski studij

 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju
 • Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama
 • Kriminologija delinkvencije mladih
 • Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti
 • Osnove socijalne pedagogije
 • Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija
 • Teorija i metodika probacije
 • Volonterski rad I, II, III, IV, V i VI

Diplomski studij

 • Juvenile Delinquency - Theory, Research and Intervention

Znanstveni interesi

 • problemi u ponašanju djece i mladih
 • maloljetnička delinkvencija
 • sankcije u zajednici / alternativne / probacijske sankcije
 • individualni socijalnopedagoški rad s mladim počiniteljima kaznenih djela
 • pravni položaj djece i mladih
 • pravni temelji intervencija usmjerenih prema djeci, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima
 • bihevioralne ovisnosti (ovisnost o kockanju, ovisnost o internetu)

Stručne aktivnosti

 • Travanj, 2020. - Izrada nastavnog materijala „Sexting i sextortion – Nastavni materijal za srednje škole“. Dani medijske pismenosti 2020. Agencija za elektroničke medije i UNICEF: Zagreb.
 • Travanj, 2020. - Izvoditeljica video-lekcije „Sexting i sextortion – Što znamo o tome?“ za srednjoškolce (Škola za život)
 • 2019. - danas - U sklopu preventivnog programa „Alati za moderno doba“ udruge „Letim“, održavanje predavanja o ovisnosti o Internetu za profesore i stručne suradnike osnovnih škola
 • 2018. - danas - Tajnica časopisa „Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju“
 • 2018. - danas - suradnica udruge „Ambidekster klub“ (evaluacija programa i projekata)
 • 2017. - danas - stručna suradnica u Odgojnom savjetovalištu Centra za rehabilitaciju ERF-a (Nastavno-kliničkog centra ERF-a)
 • 2017. - danas - članica Hrvatske udruge socijalnih pedagoga

Obrazovanje

2018. – danas
Studentica poslijediplomskog doktorskog studija iz Socijalnog rada i Socijalne politike, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. – 2017.
Diplomski studij Socijalna pedagogija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tema diplomskog rada: „Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež“

2011. – 2014.
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2007. – 2011.
Opća Gimnazija Pula, Pula