Izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić

Izvanredna profesorica, Odsjek za poremećaje u ponašanju
Pročelnica Odsjeka
Laboratorij za prevencijska istraživanja - PrevLab

Telefon: +385 (0)1 245 7588
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 8
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Izvanredna profesorica, Odsjek za poremećaje u ponašanju
Pročelnica Odsjeka
Laboratorij za prevencijska istraživanja - PrevLab

Telefon: +385 (0)1 245 7588
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 8
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Nastava

Preddiplomski studij

 • Teorije prevencije II
 • Volonterski rad I, II, III, IV, V i VI

Diplomski studij

 • Etika u prevencijskim istraživanjima
 • Istraživanja u prevenciji
 • Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III: Mindfulness - Usredotočena svjesnost u socijalnopedagoškom radu
 • Praksa
 • Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema
 • Preventivne kampanje

Znanstveni interesi

 • prevencija rizičnih ponašanja i problema u ponašanju kod djece i mladih te promocija mentalnog
 • zdravlja u odgojno-obrazovnim ustanovama i zajednici
 • mindfulness (usredotočena svjesnost) i suosjećajnost u prevenciji problema u ponašanju i promociji
 • mentalnog zdravlja
 • promocija socijalno-emocionalnih kompetencija kod djece i mladih
 • primjena novih tehnologija u prevenciji
 • evaluacija preventivnih programa

Stručne aktivnosti

 • 2020. – Članica Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH
 • 2019. – Članica radne skupine za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija socijalnog pedagoga u projektu “ERF - LOSPER Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije“
 • 2020. – Članica uredništva znanstvenog časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
 • 2020. – MiniMindfulness – suosnivačica virtualne platforme za promociju mindfulness aktivnosti s djecom
 • 2016. – Suradnica u Centru za rehabilitaciju ERF –a, savjetovanje i psihoterapijski rad s mladima i odraslima u Odgojnom savjetovalištu
 • 2019. – Članica Radne skupine za izradu Nacrta smjernica za planiranje individualiziranih obrazovnih programa pri MZO
 • 2019. – Članica Europske mreže za socijalno-emocionalne kompetencije (EUSPR), Europskog udruženja za prevencijska istraživanja (EUSPR), Američkog udruženja za prevencijska istraživanja (SPR), Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (HUSP)
 • 2014. – 2018. - predsjednica Upravnog odbora Volonterskog centra Zagreb

Obrazovanje

2013. – 2018.
Polaznica edukacije iz Geštalt terapije pri „Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta“

2008. – 2013.
Polaznica doktorskog studija „Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2002. – 2007.
Polaznica Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studij socijalne pedagogije

1997. – 2001.
II. Opća Gimnazija, Zagreb