Izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić

Izvanredna profesorica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7417
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Izvanredna profesorica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7417
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Nastava

Preddiplomski studij

 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju
 • Kriminologija delinkvencije mladih
 • Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti
 • Osnove socijalne pedagogije
 • Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija
 • Teorija i metodika probacije
 • Volonterski rad I, II, III, IV, V i VI

Znanstveni interesi

 • problemi u ponašanju djece i mladih
 • bihevioralne ovisnosti
 • ovisnost o kockanju
 • ovisnost o internetu
 • maloljetnička delinkvencija
 • sankcije u zajednici / alternativne / probacijske sankcije
 • individualni socijalnopedagoški rad s mladim počiniteljima kaznenih djela

Stručne aktivnosti

Stručni projekti

 • Kontinuirano
  Suradnica u brojnim stručnim projektima, s naglaskom na one usmjerene osmišljavanju, implementaciji i evaluaciji psihosocijalnih intervencija u području bihevioralnih ovisnosti

Članstvo u stručnim projektima i radnim skupinama

 • 2016.danas
  Članica Povjerenstva za praćenje i unapređivanje tijela kaznenog postupka i izvršavanje maloljetničkih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Osmišljavanje i održavanje edukacija (u posljednjih 5 godina)

 • 2021. – 2022.
  Edukacije u području socijalne pedagogije za nastavnike Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik (u okviru ESF projekta) (CCU ERF)
 • 2021.
  Cjelodnevna edukaciju edukatora „Procjena bihevioralnih ovisnosti mladih i psihosocijalne intervencije u području bihevioralnih ovisnosti“ u sklopu projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“ Zajednice Susret (UP.02.2.2.06.0038)
 • 2021.
  Su-voditeljica edukacije „Psihosocijalni i tretmanski aspketi ovisnosti o kockanju“ (ESF, UP.02.2.2.06.0403) (CCU ERF)
 • studeni, 2018. – travanj, 2020.
  Izvoditeljica cjelovite edukacije pod nazivom „Edukacija državnih odvjetnika za mladež i stručnih suradnika izvanpravne struke u državnim odvjetništvima republike hrvatske u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela“ (Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Pravosudne akademije i ERF)
 • siječanj – studeni, 2017.
  Su-autorica u osmišljavanju i provođenju edukacije iz područja ovisnosti o kockanju za potrebe projekta „Psihosocijalni tretman ovisnika zatvorenika“ (Udruga za kreativni socijalni rad i Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
 • 2017.
  Osmišljavanje i provedba edukacije „Suvremene ovisnosti mladih“ u okviru projekta „Finta slobode“ Udruge za kreativni socijalni rad
 • 2016. – danas
  Osmišljavanje i provođenje „Edukacije za implementaciju programa prevencije kockanja mladih 'Tko zapravo pobjeđuje?'“ (CCU ERF)

Ostala stručna djelatnost

 • 2022. – danas
  2014. – 2019.
  Voditeljica
  kabineta Odgojno savjetovalište pri Nastavno-kliničkom centru ERF-a
 • 2009. – danas
  Savjetodavni rad
  (individualni i grupni) s djecom i mladima s problemima u ponašanju, te njihovim obiteljima pri Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. – danas
  Članica upravnog odbora
  udruge „Ambidekster klub“

Obrazovanje

2009. – 2013.
poslijediplomski doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
listopad, 2013. - doktorirala obranom disertacije „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“, mentori: doc.dr.sc. Neven Ricijaš i prof.dr.sc. Marina Ajduković

2001. – 2006.
studij socijalne pedagogije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
srpanj, 2006. - diplomirala obranom rada „Povezanost obiteljskih prilika i poremećaja u ponašanju maloljetnika na izdržavanju kazne zatvora“, mentorica: prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač

1997. – 2001.
III. gimnazija, Zagreb