Doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić

Docentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7417
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Docentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7417
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Nastava

Preddiplomski studij

 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju
 • Kriminologija delinkvencije mladih
 • Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti
 • Osnove socijalne pedagogije
 • Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija
 • Teorija i metodika probacije
 • Volonterski rad I, II, III, IV, V i VI

Znanstveni interesi

 • problemi u ponašanju djece i mladih
 • kockanje i klađenje mladih
 • pravni položaj djece i mladih, te pravni temelji intervencija usmjerenih prema djeci, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima
 • razvoj socijalne pedagogije kao znanstvene i stručne discipline

Stručne aktivnosti

 • 2014. – voditeljica Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju ERF-a
 • 2010. – 2013. – suradnica u Odgojnom savjetovalištu Centra za rehabilitaciju ERF-a
 • 2013. – 2014. – suradnica udruge „Ambidekster klub“, članica Upravnog odbora i evaluatorica programa i projekata
 • 2013. – voditeljica grupnog programa za roditelje djece i mladih u riziku u sklopu programa "Grupni pristup u radu s djecom i mladima u riziku", Hrvatska udruga socijalnih pedagoga
 • 2009. – 2013. – suradnica udruge "Mobbing" – voditeljica grupnog savjetovanja i treninga socijalnih vještina

Obrazovanje

2009. – 2013.
poslijediplomski doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
listopad, 2013. - doktorirala obranom disertacije „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“, mentori: doc.dr.sc. Neven Ricijaš i prof.dr.sc. Marina Ajduković

2001. – 2006.
studij socijalne pedagogije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
srpanj, 2006. - diplomirala obranom rada „Povezanost obiteljskih prilika i poremećaja u ponašanju maloljetnika na izdržavanju kazne zatvora“, mentorica: prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač

1997. – 2001.
III. gimnazija, Zagreb