Izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti

Izvanredni profesor, Odsjek za oštećenja sluha
Prodekan za studije i studente

Telefon: +385 (0)1 245 7514; +385 (0)1 245 7540
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba D1, 1. kat
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Izvanredni profesor, Odsjek za oštećenja sluha
Prodekan za studije i studente

Telefon: +385 (0)1 245 7514; +385 (0)1 245 7540
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba D1, 1. kat
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Nastava

 • Rehabilitacija slušanja i govora I
 • Rehabilitacija slušanja i govora II
 • Odabrane teme iz logopedije II: Multidisciplinarnost u pristupu oštećenjima sluha, jezika i govora

Znanstveni interesi

 • habilitacija govorenog jezika kod djece s oštećenjem sluha
 • rehabilitacija komunikacije osoba sa stečenim oštećenjem sluha
 • metode ranog otkrivanja oštećenja sluha stečenog u odrasloj dobi

Stručne aktivnosti

 • 2020.  član radne skupine za izradu standard zanimanja Stručni/a komunikacijski posrednik/ica
 • 2020.  suradnja s Audiološkom ambulantom Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC Zagreb
 • 2011. – 2015.; 2017. - voditelj Kabineta za oštećenja sluha Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • 2015.  2018. Voditelj Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • 2012.  2013. suradnja sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo na prijedlogu Programa mjera zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj
 • 2012.  2015. član uredništva znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI)
 • 2012.  2013. član radne skupine MSPM za probnu primjenu prijedloga jedinstvenih kriterija za utvrđivanje invaliditeta
 • 2010.  kontinuirana stručna suradnja sa Zavodom za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata kliničke bolnice „Sveti Duh“ u području rehabilitacije odraslih sa stečenim oštećenjem sluha
 • 2009.  2011. član radne skupine za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
 • 2009.  član uredništva znanstveno-stručnog časopisa Logopedija
 • 2008.  kontinuirana stručna suradnja sa Savezom gluhih i nagluhih grada Zagreba
 • 2008.  stručni rad u području habilitacije govorenog jezika kod djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha u Kabinetu za oštećenja sluha Centra za rehabilitaciju ERF-a, čiji je voditelj od 2011. godine
 • aktivno sudjelovanje na brojnim stručnim konferencijama i publiciranje stručnih priloga iz područja oštećenja sluha

Obrazovanje

1995.
maturirao na II. gimnaziji u Zagrebu

1999.
obrana diplomskog rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2003.
obrana magistarskog rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2008.
obrana doktorske disertacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu