Ana-Marija Bohaček, univ. spec. rehab. educ.

Asistentica
Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije

Telefon: +385 (0)1 245 7523
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 18
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Asistentica
Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije

Telefon: +385 (0)1 245 7523
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 18
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Nastava

Preddiplomski studiji

 • Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II
 • Praktikum iz unapređivanja socijalne kompetencije
 • Programi unapređivanja socijalne kompetencije
 • Rana razvojna rehabilitacija

Diplomski studiji

 • Individualizirani edukacijski programi
 • Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I

Poslijediplomski specijalistički studij „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“

 • Rani razvojni integrativni programi

Znanstveni interesi

 • Rani motorički razvoj: uredan i odstupajući
 • Rana interakcija između djeteta i roditelja
 • Rana intervencija u djetinjstvu

Stručne aktivnosti

 • 2006. – 2017. stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta
 • 2006. – danas Procjena funkcionalnih vještina kod male djece i izrada individualnih edukacijskih programa (Centar za rehabilitaciju Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta)
 • 2012. do danas Voditeljica „Rastimo zajedno plus“ programa radionica namijenjene roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života (Centar za rehabilitaciju Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta)

Obrazovanje

2017. – do danas Poslijediplomski doktorski studij „Poremećaj jezika, govora i slušanja“

2017. Poslijediplomski specijalistički studij „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“

2006. Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija, Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2001. VII. (opća) gimnazija, Zagreb