Prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš

Redovita profesorica u trajnom zvanju
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7527
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 17
Znanstvena bibliografija (IRB)

Redovita profesorica u trajnom zvanju
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7527
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 17
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

 • Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Profesionalna rehabilitacija
 • Zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Rehabilitacija putem pokreta
 • Praktikum iz Rehabilitacije putem pokreta
 • Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Znanstveni interesi

 • sustav potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju
 • zapošljavanje osoba s invaliditetom; uloga poslodavaca i osoba s invaliditetom
 • edukacijsko uključivanje

Projekti

Znanstveni projekti

 • 2013.-2014. koordinatorica ERF-a za IPA projekt „Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu“, Savez gluhoslijepih osoba Dodir, voditeljica projekta: Tajana Uzun
 • 2009. – 2010. Suradnica na projektu “Istraživanje stavova članova predstavničkih tijela o političkim dimenzijama invaliditeta i uključivanju osoba s različitim vrstama oštećenja u politički život", Fakultet političkih znanosti. voditelj projekta: prof. dr. sc. Berto Šalaj
 • 2008. – 2009. Supervizorica i savjetnica projekta “Socijalni položaj osoba s invaliditetom na području RH“, Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Stručni projekti

 • 2013. – članica projektnog tima projekta „Dorada skina sustava za e-učenje Merlin za potrebe studenata s invaliditetom“, Sveučilišni računski centar – SRCE, voditeljica projekta: Sandra Kučina Softić
 • 2011. - 2012. članica stručnog tima projekta „Poticajno okruženje za učenje i potpora studentima u visokom obrazovanju: Usporedba studentskih procjena u Albaniji, Hrvatskoj, Hong Kongu, Japanu i SAD, Fond za razvoj sveučilišta“, Fakultet organizacije i informatike, voditeljica: Violeta Vidaček Hainš
 • 2011. – 2012. članica stručnog tima projekta „Ispitni poligon za osobe s invaliditetom“, Fond za razvoj sveučilišta, Fakultet prometnih znanosti, voditelj projekta: prof. dr. sc. Vlatko Šimunović
 • 2010. – 2013. voditeljica Tempus projekta „Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality“, Sveučilište u Zagrebu (www.eduquality-hr.com)

 

Stručne aktivnosti

 • 2007. do danas – predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. do danas – koordinatorica za studente s invaliditetom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • 2014. do danas članica Radne skupine za razvijanje sustava prikupljanja podataka o studentima Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014. do danas članica Radne skupine za izradu Nacionalnih smjernica za razvoj sustava podrške studentima
 • 2013. do danas članica Stručnog vijeća Centra za savjetovanje i podršku studentima Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. – 2014. koordinatorica Radne skupine za izradu Strategije razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. – 2014. članica Radne skupine za izradu Strategije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • 2013. – 2014. članica Tematske radne grupe za razvoj podrške učenicima u okviru izrade prijedloga Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2012. do danas voditeljica studijskih programa Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
 • 2011. do danas članica uredništva časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Obrazovanje

Lelia Kiš-Glavaš pohađala je Centar za kulturu i umjetnost. 1984. godine upisuje Fakultet za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Opći smjer, na kojem uspješno brani diplomski rad 1989. godine. Iste godine na spomenutom fakultetu zasniva radni odnos gdje bez prekida radi do danas.

1994. godine magistrirala je na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), na temu „Bazična perceptivno-motorička stimulacija u radu s djecom s težom mentalnom retardacijom“, a 1999. godine doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na temu „Promjena stava učitelja prema edukacijskoj integraciji djece usporenog kognitivnog razvoja“.

Danas je u statusu redovite profesorice.