Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Redovita profesorica
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7521
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 11
Znanstvena bibliografija (IRB)

Redovita profesorica
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7521
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 11
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

Preddiplomski studij Rehabilitacija:

 • Bihevioralni pristup učenju (nositelj)
 • Razvoj osoba s poremećajima iz autističnog spektra (nositelj/ izvoditelj)
 • Podučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra (nositelj/ izvoditelj)

Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija:

 • Programiranje u radu s osobama s poremećajima iz autističnog spektra I (nositelj/izvoditelj)
 • Programiranje u radu s osobama s poremećajima iz autističnog spektra (nositelj/ izvoditelj)

Poslijediplomski sveučilišni studiji Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji:

 • Rani interventni programi za djecu s autizmom i težim razvojnim teškoćama
 • Vođeni praktikum iz ranih interventnih programa za djecu s autizmom i težim razvojnim teškoćama (nositelj/ izvoditelj)
 • Nepoželjna ponašanja – razumijevanje, sprečavanje i otklanjanje (nositelj)

Znanstveni interesi

 • Šire područje znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa su osobe s većim intelektualnim teškoćama i poremećajima mentalnog zdravlja i ponašanja.
 • Uže područje znanstvenog interesa i istraživanja i bavljenja su osobe s poremećajem iz autističnog spektra i programi edukacijsko- rehabilitacijske podške.

Projekti

Znanstveni projekti

 • 2013. - 2015. Koordinatorica projekta “Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem (ADHD)”/“Examinig social inclusion and quality of support in preschool, elementary and secondary educational institutions for children and students with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)“ ERF, sufinanciran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ (IPA)
 • 2006. - 2009. Voditelj projekta Rano otkrivanje autizma i pervazivnih i razvojnih poremećaja i rani interventni programi, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
 • 2013. - 2015. Suradnica Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama ( Voditelj .doc. dr. sc. Vedran Podobnik) Konzorcij sastavnica Fakultet elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta).

Stručni projekti

 • 2013. - 2014. „Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo: Edukacija mladih o osobama s poremećajima iz autističnog spektra“ UAZ, ERF financijer Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • 2013. - 2014. Suradnica na projektu „Jačanje kapaciteta roditelja“ UAZ , ERF , financijer a Ministarstva socijalne politike i mladih“
 • 2010. - 2013. Suradnica na projektu „Community Based Housing for People with Autism“ Open Society Mental Health Initiative
 • 2010. -2013. Suradnica na projektu „Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim jedinicama za odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra“ UAZ , financijer Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • 2011. - 2012. Suradnica na projektu „Mobilna stručni tim za podršku učenicima s autizmom“ UNDP i Udruga IDEM
 • 2011. - 2012. Suradnica na projektu „Opcije za transformacija“ Centra za autizam, UNDP
 • 2010. Suradnica na projektu „Služba podrške u obitelji“ UAZ. Financijer Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • 2009. - 2010. Suradnica na projektu „Životna zajednica za odrasle osobe s autizmom (stanovanje uz podršku)“ UAZ, financijer Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe
 • 2009. - 2010. Suradnica na projektu „Tranzicijski program za odrasle osobe s autizmom“ UAZ financijer Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • 2008. - 2009. Suradnica na projektu „Podrška djeci s autizmom u integraciji u redovni vrtić“ Centar za autizam Zagreb, financijer INA
 • 2008. - 2009. suradnica na projektu „Služba podrške u obitelji“ Udruga za autizam (UAZ) ERF, financijer : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, socijalnu zaštitu i branitelje
 • 2007. - 2009. Voditeljica „Podrška djetetu s autizmom u obitelji“ Projekt Udruge za autizam i Centra za rehabilitaciju ERF-a, financiran od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Stručne aktivnosti

 • 2007. - 2009. pročelnica Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju ERF
 • 2007. - 2011. predsjednica Odbora za izdavačku djelatnost ERF-a Voditeljica Kabineta za poremećaje iz autističnog spektra Centra za rehabilitaciju ERF-a od njegovog osnutka (2006) do danas u Kabinetu provodi edukacijsko-rehabilitacijsku dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra, razvojnu procjenu edukacijsko rehabilitacijskih potreba djece s autizmom, savjetovanje roditelja, stručnjaka iz vrtića i škola, posreduje u pronalaženju primjerenih oblika odgoja i obrazovanja i provodi praktična edukacija studenata
 • 2008. članica radne skupine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za izradu Programa razvoja sustava socijalne skrbi RH: „Poboljšanja pružanja socijalnih usluga“
 • 2009. članica je radnih skupina i Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti i UNDP u aktivnostima i projektima unaprjeđenja sustava skrbi za osobe s autizmom u Hrvatskoj
 • Trenutno je aktivna članica u dvije nevladine udruge; Hrvatske udruge za autizam, Udruge za autizam Zagreb i u tri strukovne organizacija Savez defektologa Hrvatske, Udruga defektologa Grada Zagreba i zagrebačke županije, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama (Hrvatski liječnički zbor)

Obrazovanje

1977.
godine diplomirala Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu,

1977. do 1980.
zaposlena u Centru za rehabilitaciju “Zagreb” na radnom mjestu defektologa u grupi s djecom predškolske dobi s umjerenom i težom mentalnom retardacijom.

1981.
asistent na odsjeku za Mentalnu retadraciju Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

1986.
Magistrirala na istom Fakultetu. godine, s magistarskim radom pod naslovom “Primjena metode modifikacije ponašanja u radu s djecom s težom mentalnom retardacijom.”

1994.
doktorirala obranivši disertaciju pod naslovom “Profesionalna opterećenost i sindrom burnout djelatnika u ustanovama za rehabilitaciju osoba s težom mentalnom retardacijom” na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu