Laboratorij za prevencijska istraživanja - PrevLab

Voditeljica Laboratorija: prof. dr. sc. Martina Ferić
PrevLab na društvenim mrežama: Facebook  Instagram

Laboratorij za prevencijska istraživanja osnovan je 2017. na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kao nasljednik Centra za prevencijska istraživanja koji je osnovan 2005. godine po vodstvom prof.dr.sc. Josipe Bašić.

Cilj osnivanja Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab) je doprinijeti razvoju područja prevencijske znanosti putem razvoja i primjene učinkovitih modela prijenosa prevencijske znanosti u praksu te doprinosa boljoj prepoznatljivosti i vidljivosti područja prevencijske znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu:

1) razvoj i primjena učinkovitih modela prijenosa prevencijske znanosti u praksu

  • znanstvena evaluacija postojećih preventivnih intervencija s ciljem unaprijeđenja prema preventivnim intervencijama temeljenim na dokazima
  • razvoj preporuka / standarda kako bi se promovirala znanstveno utemeljena preventivna praksa
  • promocija razvoja i implementacije održivog modela sveobuhvatne prevencije u zajednicama
  • utjecaj na javne politike u području promocije pozitivnog razvoja djece i mladih te prevencije problema u ponašanju

2) doprinos boljoj prepoznatljivosti i vidljivosti područja prevencijske znanosti u Hrvatskoj

  • stvaranje prepoznatljive platforme kao izvora informacija o prevencijskoj znanosti i praksi
  • promocija razvoja znanstveno utemeljene preventivne prakse i prakse temeljene na dokazima učinkovitosti
  • utjecaj na stvaranje politika i standarda u području prevencije na globalnoj razini
  • stvaranje partnerstva sa sličnim centrima u Europi i svijetu
  • jačanje znanstvenog potencijala i ljudskih resursa

Nagrade

Laboratoriji za prevencijska istraživanja (PrevLab) Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno tim okupljen u PrevLabu-u izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, doc.dr.sc. Josipa Mihić i doc.dr.sc. Miranda Novak, dobio je nagradu Europskog društva za prevencijska istraživanja (EUSPR) Sloboda Medal za "kontinuirani doprinos razvoju prevencijske znanosti u Europi i internacionalno".

Nagrada je uručena na zatvaranju 9-te konferencije Europskog društva za prevencijska istraživanja "Prevention Technologies – improving the use of evidence in prevention practice" koja se održala od 24. do 26. listopada 2018. godine u Lisabonu.

Projekti

ASAP Training „Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training“

ASAP Training (opis projekta)
WEB: asap-training.eu
Twitter:
Training_asap
Facebook: ASAPTrainingEU

ASAP Trening ključnih ljudi u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti (listopad 2020.)
Prezentacija ASAP projekta, Dani psihologije, Zadar, listopad 2020
Prezentacija ASAP projekta, VIII. znanstveno-stručni skup „Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici", Osijek, veljača 2020

Pozitivan razvoj adolescenta grada Zagreba: analiza stanja

Voditeljica: doc.dr.sc. Miranda Novak
Pozitivan razvoj adolescenta grada Zagreba: analiza stanja (opis projekta)
Stručni skup projekta "Pozitivan razvoj adolescenata grada Zagreba: analiza stanja", 11. siječnja 2018. (poziv)
Znanstveno-stručni skup „Kako omogućiti pozitivan razvoj mladih u Hrvatskoj“, 28. rujan 2018. (poziv i program skupa)
Objava za medije (listopad 2018.)

Unaprjeđenje kvalitete intervencija u području prevencije uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj

Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić
Unaprjeđenje kvalitete intervencija u području prevencije uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj (opis projekta)

Usmjerena pozornost i socijalno emocionalno učenje za učitelje

Voditeljica: doc.dr.sc. Josipa Mihić
Usmjerena pozornost i socijalno emocionalno učenje za učitelje (opis projekta)

UPC Adapt - Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting

Voditeljica za Hrvatsku: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić
UPC Adapt (opis projekta)
UPC Adapt (prezentacija)

Science for Prevention Academic Network (SPAN)

Voditeljica za Hrvatsku: izv.prof.dr.sc. Martina Ferić
Science for Prevention Academic Network (SPAN) (opis projekta)

Članice Laboratorija

Izvješća

Izvještaj o radu Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab) za razdoblje od 2017. do 2019.