Laboratoriji

Na Fakultetu postoji ukupno 8 laboratorija.

U sklopu Odsjeka za logopediju:

  • Laboratorij za psiholingvistička istraživanja – POLIN
  • Laboratorij za istraživanje dječje komunikacije - LIDEK
  • Laboratorij za slušnu i govornu akustiku
  • Laboratorij za potpomognutu komunikaciju

U sklopu Odsjeka za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije:

  • Laboratorij za istraživanje ranih motoričkih ponašanja
  • Laboratorij za asistivnu tehnologiju - AT Lab

U sklopu Odsjeka za oštećenja sluha:

  • Laboratorij za istraživanje znakovnog jezika i kulture Gluhih - HZJ Lab

U sklopu Odsjeka za poremećaje u ponašanju:

  • Laboratorij za prevencijska istraživanja - PrevLab