Reakreditacija

Reakreditacija 2020.

Reakreditacija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  posjetit će Stručno povjerenstvo. Želite li dostaviti svoj komentar članovima Stručnog povjerenstva, primjedbe i prijedloge ili želite pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija do 7. siječnja 2021. g. Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije visokog učilišta.

DOKUMENTI:

Samoanaliza Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015.-2019.) (rujan 2020.)

Samoanaliza Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015.-2019.) - PRILOZI (rujan 2020.)

Analitički prilog Samanalizi (listopad 2020.)

Ishodi učenja preddiplomskih i diplomskih studijskih programa ERF-a (listopad 2020.)

Analiza uvjeta izvođenja studija (znanstveno-nastavna, nastavna i surdnička zvanja) u ak. god. 2018./2019. (listopad 2020.)

Analiza uvjeta izvođenja studija (znanstveno-nastavna i nastavna zvanja) u ak. god. 2018./2019. (listopad 2020.)

Analiza uvjeta izvođenja studija (znanstveno-nastavna zvanja) u ak. god. 2018./2019. (listopad 2020.)

Izvješće stručnog povjerenstva (HR) (10.02.2021)

Očitovanje visokog učilišta (HR) (26.05.2021)

Akreditacijska preporuka (24.09.2021)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (29.10.2021)

Akcijski plan za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. svibnja 2022. do 30. travnja 2025. (svibanj 2022.)

Reakreditacija 2019.

Reakreditacija poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poremećaji jezika, govora i slušanja

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja trenutačno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti 'vrijeme' za takve razgovore.

Više o samom postupku reakreditacije doktorskih studijskih programa možete naći na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

DOKUMENTI:

Samoanaliza studija Poremećaji jezika, govora i slušanja (16. rujna 2019.)

Izvješće stručnog povjerenstva (28. veljače 2020.)

Akreditacijska preporuka (5. svibnja 2020.)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (17. srpnja 2020.)

Akcijski plan doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.10.2020. do 1.10.2025. (24. rujna 2020.)

Reakreditacija 2017.

Reakreditacija poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta

Poslijediplomski sveučilišni dotorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti 'vrijeme' za takve razgovore.

Više o samom postupku reakreditacije možete naći na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

DOKUMENTI:

Samoanaliza studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta (listopad 2017.)

Izvješće stručnog povjerenstva (4. prosinca 2017.)

Očitovanje visokog učilišta (21. svibnja 2018.)

Akreditacijska preporuka (5. srpnja 2018.)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (19. rujna 2018.)

Reakreditacija 2014.

Reakreditacija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će stručno povjerenstvo. Obvezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima.

Ljubazno Vas molimo da se u ponedjeljak, 19. svibnja 2014. g. s početkom u 10.15 sati u dvorani D6 u što većem broju odazovete na sastanak sa stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas.

Ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite li pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije na www.azvo.hr/index.php/hr/komentari-institucija do 16. svibnja 2014. g.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije visokog učilišta.

Više o samom postupku reakreditacije možete naći na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

DOKUMENTI:

Plan reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2013./2014. (29.05.2013.)

Upute za sastavljanje samoanalize veleučilišta i visokih škola (13.09.2013.)

Poziv na radionicu u postupku reakreditacije (17.09.2013.)

Obavijest o postupku reakreditacije (22.10.2013.)

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka reakreditacije (10.01.2014.)

Obavijest djelatnicima i studentima o postupku reakreditacije (10.10.2013.)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu samoanalize (28.10.2014.)

Očitovanje ERF-a o stručnom povjerenstvu (15.01.2014.)

Odluka o usvajanju dokumenta Samoanalize ERF-a (27.01.2014.)

Popratni dopis uz dokument Samoanaliza ERF-a (31.01.2014.)

Samoanaliza Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (2008.-2013.) (siječanj 2014.)

Samoanaliza Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta-Prilozi (2008.-2013.) (siječanj 2014.)

Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog povjerenstva (svibanj 2014.)

Očitovanje ERF-a na Završno izvješće o reakreditaciji Fakulteta (8. rujan 2014.)

Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u postupku reakreditacije ERF-a (listopad 2014.)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (30. siječanj 2015.)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (30. siječanj 2015.)

Akcijski plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od 2014. do 2015. (ožujak 2014.)

Akcijski plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2017. (lipanj 2015.)

Akreditacijska preporuka (27. listopad 2017.)

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (20. studeni 2017.)