Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu utvrđeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13. i NN broj 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabiltacijski fakultet, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83 f, 10 000 Zagreb, Službenik za informiranje ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 8.00 do 14.00 sati
  • elektroničkom poštom
  • telefaksom
  • telefonom

Službenik za informiranje

Ana Hećimović, mag. iur.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefaks: +385 (0)1 245 7559
telefon: +385 (0)1 245 7507

Zamjenik službenika za informiranje

Vesna Jurišić, mag. iur.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefaks: +385 (0)1 245 7559
telefon: +385 (0)1 245 7532

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište koja podnosi zahtjev.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“, broj 12/14.).