Kvaliteta

Povjerenstvo

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom:

 1. izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović,
  predstavnica Vijeća studija Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija i predsjednica Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević,
  predstavnica Vijeća studija Logopedija
 3. izv. prof. dr. sc. Martina Lotar Rihtarić,
  predstavnica Vijeća studija Socijalna pedagogija
 4. dr. sc. Tomislav Ljutić
 5. Lea Masnjak Šušković
 6. Vesna Čavić,
  predstavnica nenastavnog osoblja
 7. Lara Marčec,
  predstavnica studenata

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti

Propisi

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (travanj 2009.)

Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (lipanj 2012.)

Priručnik o osiguravanju kvalitete na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ožujak 2022.)

Politika kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (20. rujan 2021.)

Politika kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (2013.)

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete ERF-a (21.9.2021.) - stupio na snagu 3. studenog 2021.

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (25.03.2013.) - prestao važiti 3. studenog 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete (30.11.2015.)

Akcijski plan

Akcijski plan za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. svibnja 2022. do 30. travnja 2025. (svibanj 2022.)

Akcijski plan za ostvarivanje strateških ciljeva ERF-a za razdoblje od srpnja 2020. do srpnja 2021. (srpanj 2020.)

Akcijski plan ERF-a za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2017. (lipanj 2015.)

Akcijski plan ERF-a za razdoblje od 2014. do 2015. godine (ožujak 2014.)

Izvješća o ostvarenju ciljeva iz akcijskog plana

Izvješće o ostvarenju Akcijskog plana za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. (lipanj 2017.)

Izvješće o ostvarenju Akcijskog plana za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. (lipanj 2016.)

Prilozi izvješću o ostvarenju Akcijskog plana za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. (lipanj 2016.)

Izvješće o ostvarenosti zadataka iz Akcijskog plana ERF-a za ak. god. 2014./2015.

Plan aktivnosti

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2022./2023.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2021./2022.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2020./2021.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2019./2020.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2018./2019.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2017./2018.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2016./2017.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2015./2016.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2014./2015.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2013./2014.

Godišnji plan rada odsjeka ERF-a za 2016. godinu

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2021./2022. (ožujak 2023.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2020./2021. (prosinac 2021.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2019./2020. (prosinac 2020.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2018./2019. (prosinac 2019.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2017./2018. (prosinac 2018.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2016./2017. (prosinac 2017.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2015./2016. (prosinac 2016.)

Izvješće o ostvarenosti zadataka iz Akcijskog plana ERF-a za ak. god. 2014./2015.

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2013./2014. (studeni 2014.)

Izvješće o radu dekanice za ak. god. 2013./2014. i 2014./2015. (listopad 2015.)

Prezentacije

Kvaliteta nastave - učenje, poučavanje i vrednovanje (listopad 2016.)

Kvaliteta nastave (2016.)

Anketa za procjenu rada nastavnika

Provedba studentske ankete

Provedba studentske Ankete o procjeni rada nastavnika metodom olovka i papir

Provedba studentske Ankete o procjeni rada nastavnika on-line metodom

Rezultati anketa za procjenu rada nastavnika:

2021./2022.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2021./2022.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2021./2022.

2020./2021.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2020./2021.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

2019./2020.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2019./2020.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

2018./2019.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2018./2019.

2016./2017.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2016./2017.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

2015./2016.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2015./2016.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2015./2016.

2014./2015.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2014./2015.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2014./2015.

2013./2014.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2013./2014.

2012./2013.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2012./2013.

2011./2012.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2011./2012.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2011./2012.

2010./2011.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2010./2011.

2009./2010.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2009./2010.

2008./2009.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2008./2009.

Anketa za vrjednovanje studija