Kvaliteta

Povjerenstvo

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom:

 1. Izv.prof.dr.sc. Ivana Borić,
  predstavnica Vijeća studija Socijalna pedagogija
 2. Izv.prof.dr.sc. Sonja Alimović,
  predstavnica Vijeća studija Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija
 3. Izv.prof.dr.sc. Luka Bonetti,
  predstavnik Vijeća studija Logopedija
 4. Lea Masnjak Šušković,
  predstavnica asistenata
 5. Vesna Čavić,
  predstavnica nenastavnog osoblja
 6. Lana Agejev,
  predstavnica studenata
 7. Sanja Horvatić,
  predstavnica vanjskih dionika

Mandat Povjerenstva traje do 17. prosinca 2022. godine

Dokumenti

Propisi

Politika kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (25.03.2013.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete (30.11.2015.)

Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (lipanj 2012.)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (travanj 2009.)

Plan aktivnosti

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2020./2021.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2019./2020.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2018./2019.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2017./2018.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2016./2017.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2015./2016.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2014./2015.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2013./2014.

Godišnji plan rada odsjeka ERF-a za 2016. godinu

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2019./2020. (prosinac 2020.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2018./2019. (prosinac 2019.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2017./2018. (prosinac 2018.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2016./2017. (prosinac 2017.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2015./2016. (prosinac 2016.)

Izvješće o ostvarenosti zadataka iz Akcijskog plana ERF-a za ak. god. 2014./2015.

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2013./2014. (studeni 2014.)

Izvješće o radu dekanice za ak. god. 2013./2014. i 2014./2015. (listopad 2015.)

Prezentacije

Kvaliteta nastave - učenje, poučavanje i vrednovanje (listopad 2016.)

Kvaliteta nastave (2016.)

Anketa za procjenu rada nastavnika

Provedba studentske ankete

Provedba studentske Ankete o procjeni rada nastavnika metodom olovka i papir

Provedba studentske Ankete o procjeni rada nastavnika on-line metodom

Rezultati anketa za procjenu rada nastavnika:

2019./2020.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2019./2020.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

2018./2019.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2018./2019.

2016./2017.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2016./2017.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

2015./2016.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2015./2016.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2015./2016.

2014./2015.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2014./2015.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2014./2015.

2013./2014.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2013./2014.

2012./2013.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2012./2013.

2011./2012.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2011./2012.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2011./2012.

2010./2011.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2010./2011.

2009./2010.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2009./2010.

2008./2009.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2008./2009.

Anketa za vrjednovanje studija