Jednostavna nabava: 30125110-5 Toner za laserske pisače/telefaks uređaje i 30125120-8 Toner za fotokopirne strojeve

Sukladno članku 4. stavku 3. Odluke Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa: 602-04/17-13/1, Urbroj: 251-74/17-04-2/1) 22. listopada 2019. godine dekanica Fakulteta donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave.

Predmet nabave:
30125110-5 Toner za laserske pisače/telefaks uređaje
30125120-8 Toner za fotokopirne strojeve

Evidencijski broj nabave: JN 25/19
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 39.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Mole se zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 28. listopada 2019. godine do 10:00 sati."

KONTAKT:

  • za pitanja vezana uz specifikaciju predmeta nabave: Ivan Cerovec, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , +385 1 245 7510