Javna nabava

 Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Fakulteta iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  1. Logopedski centar LOGOART j.d.o.o., Trg F. Tuđmana 8, 10290, Zaprešić.

 Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Fakulteta iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  1. Logopedski centar LOGOART j.d.o.o., Trg F. Tuđmana 8, 10290, Zaprešić.

Postupci u tijeku

 

Provedeni postupci

Plan nabave

Odluka o usvajanju Plana nabave ERF-a za 2023. godinu (13.2.2023.)

Plan nabave za 2022. godinu (17.1.2022.)
Plan nabave ERF-a za 2022. godinu - 1. izmjena (22.7.2022.)
Plan nabave za 2022. godinu dostupan je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Plan nabave ERF-a za 2020. godinu
Plan nabave ERF-a za 2020. godinu - 1. izmjena

Plan nabave ERF-a za 2019. godinu

Plan nabave ERF-a za 2018. godinu

Plan nabave ERF-a za 2017. godinu

Propisi o nabavi robe

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave (2021.)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave (2019.)

Registar ugovora javne nabave za 2019. godinu

Registar ugovora javne nabave za 2018. godinu

Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (listopad 2017.)

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave ERF-a (stupa na snagu 9. lipnja 2020.)