Akcijski plan i izvješća o poslovanju

Akcijski plan i izvješća o ostvarenju ciljeva

Akcijski plan za ostvarivanje strateških ciljeva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od srpnja 2020. do srpnja 2021. (srpanj 2020.)

Akcijski plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2017. (lipanj 2015.)

Akcijski plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od 2014. do 2015. (ožujak 2014.)

Izvješća o ostvarenju ciljeva iz akcijskog plana

Izvješće o ostvarenju Akcijskog plana za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. (lipanj 2017.)

Izvješće o ostvarenju Akcijskog plana za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. (lipanj 2016.)

Prilozi izvješću o ostvarenju Akcijskog plana za unapređenje kvalitete ERF-a za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. (lipanj 2016.)

Izvješće o ostvarenosti zadataka iz Akcijskog plana ERF-a za ak. god. 2014./2015.

Preporuke AZVO-a

Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u postupku reakreditacije ERF-a (listopad 2014.)

Izvješća o poslovanju

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2021. godini

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2020. godini (rujan 2021.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2019. godini (prosinac 2020.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2018. godini (srpanj 2019.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2017. godini (svibanj 2018.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2017. godini - Prilozi (svibanj 2018.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2016. godini (travanj 2017.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2016. godini - Prilozi (travanj 2017.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2015. godini (ožujak 2016.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2015. godini - Prilozi (ožujak 2016.)

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2014. godini

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2014. godini - Prilozi

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2013. godini

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2012. godini

Izvješće o radu i poslovanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u 2011. godini