Poziv za sudjelovanje na konferenciji Kreativni puls 29. i 30. rujna 2023.

kreativni puls 2021Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao jedan od partnera najavljuje konferenciju Kreativni puls koja će se održati na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb 29. i 30. rujna 2023. godine.

Glavna tema ovogodišnje konferencije je "Kreativne terapije i strategije u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom".

Cilj konferencije je povezati stručnjake iz kreativnih područja likovne terapije, muzikoterapije, plesne terapije, psihodrame, radne terapije, fizioterapije i kineziterapije, i postići visoku izmjenu iskustava koja će im pomoći u boljem i kvalitetnijem radu u svom poslu.

Rok za prijavu predavanje ili radionice: 15. svibnja 2023.

Rok za prijavu posjetitelja: 15. rujna 2023.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici konferencije: kreativnipuls.wordpress.com